Licencování: Pokud si pronajmu hardware, kdo na něm může instalovat a používat software?

Jistě všichni dobře víte, že Microsoft zakazuje pronájem, či zapůjčení svého software. To tedy znamená, že svůj software nesmíte instalovat do zařízení, které nevlastníte, natož jej zpřístupnit nějaké třetí osobě. Jak tedy řešit tuto situaci, pokud máte pronajatý hardware a chcete na něm provozovat svůj vlastní zakoupený software?

Continue reading ‘Licencování: Pokud si pronajmu hardware, kdo na něm může instalovat a používat software?’

Exchange: Jak změnit jazyk Exchange Control Panel (ECP) do angličtiny

Při práci s Exchange Control Panelem (ECP) je vhodnější jej mít
nastaven v anglickém jazyce, pokud jste již vybrali češtinu, je nemožné
změnit ji zpět na angličtinu u účtů, které nemají emailovou schránku.
Jak tedy můžete změnit jazyk do angličtiny?
Continue reading ‘Exchange: Jak změnit jazyk Exchange Control Panel (ECP) do angličtiny’

Outlook: Jak vypnout Outlook aplikace (Outlook Apps) / Exchange Server

Outlook 2013 a novější v kombinaci s Exchange Server 2013 a
novějším, nebo Office 365 zobrazuje Outlook aplikace (Outlook Apps). Jak je
možné je konfigurovat, nebo vypnout?