Microsoft Word: Vysvětlivky a poznámky pod čarou

Aplikace Microsoft Word, která je součástí balíku Microsoft Office, umožňuje přidávat do celého dokumentu vysvětlivky a poznámky pod čarou. Oboje slouží k podrobnějšímu komentování a vysvětlování pojmů v textu. Vysvětlivky i poznámky pod čarou lze také použít k uvádění referencí na další literaturu, nebo něco, co už bylo v textu dříve zmíněno.

Continue reading ‘Microsoft Word: Vysvětlivky a poznámky pod čarou’

Microsoft Word: Záhlaví a zápatí v dokumentu

Záhlaví a zápatí jsou oblasti v horní a ve spodní části každé
stránky dokumentu. Můžeme zde umístit například své jméno, název
práce, datum, číslo strany apod. K jejich vytvoření použijeme
předdefinované styly ve Wordu, který je součástí balíku Office.
Continue reading ‘Microsoft Word: Záhlaví a zápatí v dokumentu’

Microsoft Word: Automaticky generovaný obsah dokumentu


V případě, že píšete delší články v aplikaci Microsoft Office Word,
hodí se umístit do něj obsah pro přehlednější orientaci v dokumentech
s větším počtem stran. Vytváření obsahu ve Wordu je velmi jednoduché,
díky funkci obsah automaticky generovat.

Continue reading ‘Microsoft Word: Automaticky generovaný obsah dokumentu’