Licencování: Pokud si pronajmu hardware, kdo na něm může instalovat a používat software?

Jistě všichni dobře víte, že Microsoft zakazuje pronájem, či zapůjčení svého software. To tedy znamená, že svůj software nesmíte instalovat do zařízení, které nevlastníte, natož jej zpřístupnit nějaké třetí osobě. Jak tedy řešit tuto situaci, pokud máte pronajatý hardware a chcete na něm provozovat svůj vlastní zakoupený software?

microsoft-small-1

Půjčování a pronájem software

Jak jsem již psal, Microsoft zakazuje pronájem, či zapůjčení svého software. Co to znamená v praxi?

Software, který jste zakoupili vy, můžete instalovat a používat pouze vy osobně a pouze na zařízení (hardware), které vlastníte.

Pokud notebook s Office zpřístupníte třetí osobě, jedná se o zapůjčení.

Pokud si například otevřete kavárnu a v ní nabídnete zákazníkům možnost „skočit si na internet“, jedná se o pronájem.

Podobně, pokud máte vlastní notebook a tento nabídnete svému zákazníkovi na nějakou dobu, než mu bude opraven jeho vlastní zařízení. Bude se jednat o pronájem. Pokud ho poskytnete bezúplatně, bude se jednat o zapůjčení.

Toto vše je zakázané.

Pronajatý notebook se software Microsoft

Potřebuji výkonný notebook, ale potřebuji jej často měnit, například každé dva, či tři roky. V tom případě je na zvážení možnost pronájmu notebooku s možností pravidelné výměny za nový stroj.

Daný notebook dostanu s Windows. Do nich bych si chtěl nainstalovat například vlastní licenci Microsoft Office 2019 a Microsoft Visio 2019.

Je to v pořádku? Odpověď v tomto případě není jednoznačná. Pokud se jedná o pronájem minimálně na 3 roky, je vše v pořádku. Můžete používat jak Windows dodané s notebookem, tak vlastní software.

Pokud však notebook budete chtít používat kratší dobu, musí vlastník zařízení (pronajímatel) pořídit licenci (právo) Rental Rights, které vám povoluje užívat software, které by za běžných podmínek bylo v rozporu s licenční smlouvou.

 

 

Server na leasing se software Microsoft

Vaše společnost si pořídí výkonný server v hodnotě statisíců na operační leasing. Fakticky to tedy znamená, že server nevlastní vaše společnost, ale pronajímatel. Na serveru byste chtěli provozovat Windows Server 2019, Exchange Server 2019, SQL Server Express a další váš software.

Tento scénář je o něco jednodušší. Pokud budete jediným uživatelem daného serveru, můžete na něm provozovat jakýkoli software za podmínky, že i k danému software má přístup pouze tento jeden uživatel. Tedy uživatel serveru a software v něm bude pouze tento jeden subjekt.

V jiném případě, například z důvodu využití výkonu a podílení se na nákladech, můžete chtít, aby uživatelem software byl váš obchodní partner. V tom případě je třeba pořídit licence skrze licenční program SPLA.

 

 

Shrnutí

 1. Windows Client
  • OEM licence vč. HW lze poskytovat na leasing třetí straně, za předpokladu, že leasing trvá minimálně 3 roky, viz Lease Agreement.
  • pokud se bude jednat o kratší leasing, poskytování, či půjčování počítače vč. OEM Windows třetí straně, tak je třeba dokoupit licenci (právo) Rental Rights.
 2. Serverový software
  • vlastní licence (FPP / Open / MAPS) je možné provozovat na pronajatém HW. Podmínkou je, že daný HW je pronajatý výhradně jedné straně a pouze ta má do něj přístupy. Pokud tedy jsem jediným uživatelem pronajatého serveru, kde mám nainstalovaný svůj vlastní Windows Server, je vše v pořádku.
  • Pokud by server měl být sdílen s dalšími stranami, například, mám pronajatý server, na něm je virtualizační platforma Hyper-V s ní jsou tři VM, z nichž dva používá jedna společnost a třetí VM používá jiná další společnost, je nutno užít licence SPLA.
 3.  SPLA
  • pro případ, že poskytovatel služby nabízí SW provozovaný na sdíleném HW
  • pokud chce poskytovatel pronajímat HW společně se SW (u serverových produktů totiž neexistuje Lease Agreement ani Rental Rights)

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting