Známé identifikátory SID (security identifiers) v systémech Windows

microsoft-windows-logoSystémy Windows pro své účty vytvářejí identifikátory (Security Identifiers, SID), se kterými pak ve skutečnosti pracují. Je pak jedno jestli váš účet pětkrát přejmenujete, rozlišuje se podle přiděleného SID. Stejně tak se SID používají pro skupiny a další objekty. Přístupová práva se pak vlastně v praxi udělují k SID. Protože mají Windows některé účty a skupiny stále stejné, mají tyto účty stejné SID. Například účty Local System, nebo Network Service.

Continue reading ‘Známé identifikátory SID (security identifiers) v systémech Windows’

Windows Home Server Power Pack 2 ke stažení

Pokud jste uživateli domácího serveru „Windows Home Server“:/?s=Windows+Home+Server, jistě jste si již dávno stáhli balíček „Windows Home Server Power Pack 1“:/2008/08/10/windows-home-server-power-pack-1-ke-stazeni/. Nyní je Windows Home Server rozšířen o další Power Pack s pořadovým číslem dvě.

####Co je nového?
– **Vzdálený přístup (Remote Access).** Nové rozhraní a nové možnosti, včetně automatické konfigurace vzdáleného přístupu (dle možností).
– **Sdílení médií a podpora Windows Media Center (Media Sharing and Windows Media Center PCs).** Podpora streamingu médií připojením na Windows Home Server přes Windows Media Center Connector.
Continue reading ‘Windows Home Server Power Pack 2 ke stažení’

Microsoft Windows Home Server Toolkit v1.1 ke stažení

Nová verze (nahrazuje „původni verzi 1.0“:/2008/06/20/windows-home-server-toolkit-v1-ke-stazeni/) diagnostické sady pro Windows Home Server.

Windows Home Server Toolkit v1.1, slouží zejména k řešení potíží v Windows Home Server.

**Obsah diagnostického balíčku Microsoft Windows Home Server Toolkit v1.1**
– **Error Reporting:** The Error Reporting tool collects log files from your home computer and sends them to Microsoft. These log files are useful to Microsoft Support when troubleshooting problems you may encounter with Windows Home Server.
– **Windows Home Server Connector Troubleshooter:** The Windows Home Server Connector Troubleshooter is a program that runs on your home computer to help troubleshoot problems you may encounter while installing the Connector software. The Connector Troubleshooter runs a series of tests to check the most common Connector Setup problems, and then it recommends possible solutions.
– **Windows Home Server Toolkit Add-in:** You can also use the Troubleshooter to install a Windows Home Server Toolkit Add-in on your home server. With this Add-in, you can run troubleshooting tasks from the Windows Home Server Console Settings page.

Continue reading ‘Microsoft Windows Home Server Toolkit v1.1 ke stažení’