Microsoft 365: Zrušené aplikace či služby

Služba Microsoft 365 je tu s námi již od roku 2010 jako Office 365. Za těch 13 let se toho hodně událo. Vznikaly nové funkce a aplikace a také docházelo ke zrušení, či přejmenování aplikací, či ke sloučení do nových produktů. Protože časem pak již v tom je zmatek, vyrobím si zde druhý seznam s přehledem o zániku služeb souvisejících s Microsoft 365.

Služba Microsoft 365 je tu s námi již od roku 2010 jako Office 365. Za těch 13 let se toho hodně událo. Vznikaly nové funkce a aplikace a také docházelo ke zrušení, či přejmenování aplikací, či ke sloučení do nových produktů. Protože časem pak již v tom je zmatek, vyrobím si zde druhý seznam s přehledem o zániku služeb souvisejících s Microsoft 365.

Podobný seznam si vedu o obecném software Microsoftu v článcích Microsoft: Seznam produktů s datem ukončení jejich podpory a Microsoft: Seznam součástí Windows (Windows Components) s datem ukončení jejich podpory.

 

Seznam zrušených aplikací, či služeb

Tento článek popisuje zrušené aplikace, či služby, které jsou, nebo byly součástí služeb Microsoft 365, či Office 365.

 

Microsoft StaffHub

StaffHub je aplikace pro evidenci docházky zaměstnanců a plánování směn.

Aplikace byla zrušena 23.7.2020. StaffHub byla nahrazena aplikací Microsoft Teams jako funkce Shifts (Směny).

Reference: StaffHub topic retirement, July 23, 2020.

 

Microsoft Kaizala/Kaizala Pro

Microsoft Kaizala je aplikace pro zasílání zabezpečených zpráv a správu práce pro spolupráci mezi uživateli uvnitř i vně organizací, včetně možnosti odesílat a přijímat rychlé zprávy, koordinovat úkoly a odesílat faktury.

Aplikace bude zrušena 31.8.2023. Kaizala bude nahrazena aplikací Microsoft Teams.

Reference:

Microsoft Skype for Business Online

Skype pro firmy (dříve Microsoft Lync) je aplikace pro rychlé zasílání zpráv a video telefonii jako součást Microsoft 365.

Aplikace byla zrušena 31.7.2021. Skype for Business Online byla nahrazena aplikací Microsoft Teams.

Reference:

 

Microsoft Invoicing

Invoicing je aplikace pro vedení účetnictví a vystavování faktur.

Aplikace byla zrušena 8.2.2020. Microsoft Invoicing byla zrušena bez náhrady.

Reference: Microsoft Invoicing is being retired – export the customer data before it is gone forever.

Microsoft Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager je aplikace pro řízení vztahů se zákazníky, jedná se o jednoduší formu nástroje CRM.

Aplikace byla zrušena 30.6.2020. Outlook Customer Manager byla zrušena bez náhrady. Je možné však přejít do samostatně nabízeného produktu Microsoft Dynamics CRM Online.

Reference: Outlook Customer Manager is being retired.

 

Aktualizace

Aktualizace 2.4.2023

Článek založen.

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting

Nechte vzkaz