Windows 10: Je ještě možný upgrade zdarma na Windows 10?

Nedávno mne jeden zákazník přesvědčoval, že nabídka Microsftu na přechod zdarma na Windows 10, je stále platná. Je to pravda?

Nabídky pro získání Windows 10 zdarma

Původní nabídka přechodu na Windows 10 zdarma již dávno skončila, to je všeobecně známá skutečnost. Tato nabídka byla platná do 29. července 2016 a upgrade se realizoval skrze aplikaci „Získání Windows 10 (GWX)“.

Existovala však také nabídka zdarma pro uživatele, kteří využívají různé technologie pro usnadnění (zrakově postižené, neslyšící, apod.). Nicméně i tato nabídka zdarma již skončila 31. prosince 2017.

V obou případech se jednalo o nabídky pro uživatele operačních systémů Windows 7 a Windows 8.1.

Pokud jste některou z výše uvedených nabídek nevyužili do uvedeného termínu, neexistuje žádná možnost jak získat legálně a zdarma Windows 10.

 

 

Upozornění

Instalační systém Windows 10 od verze 1809 (možná i o verzi dřívější) akceptuje produktové klíče určené pro systémy Windows 7 a Windows 8.1. Fakt, že instalační program Windows 10 tyto klíče akceptuje, neznamená, že jste licenci nabyli legálně. Legální nabytí licence je po splnění následujících podmínek:

  • mít legální licenci operačního systému Windows 7, nebo Windows 8.1,
  • provést úspěšně upgrade včetně aktivace licence do termínu stanového společností Microsoft, tedy do 29.7.2016, nebo 31.12.2017.

Po splnění těchto podmínek, držíte legální licenci Windows 10.

 

 

Dále je velice důležité brát v potaz, zda podkladová licence byla OEM, nebo krabicová. Pokud jste měli OEM licenci, tedy licenci dodanou se zařízením, je tato licence platná a vázaná pouze na zařízení ke kterému byla licence dodána. Tato licence je tedy nepřenositelná a se zánikem tohoto zařízení, tato licence zaniká a vy nemáte právo ji používat na jiném zařízení.

Pokud se jednalo o krabicovou licenci, máte samozřejmě k dispozici výhody, které krabicová licence má, tedy možnost přenášet jednu licenci postupně mezi zařízeními. Zde žádná vazba na hardware neexistuje.

 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting