Confluence Cloud: Rozdíly a omezení služby oproti řešení on-premise

Aplikace Confluence, provozovaná jako online cloudová služba může obsahovat různá omezení, nebo limity, zvláště v porovnání s lokálním řešením JIRA on-premise. Některá omezení mohou být jasná už z principu služby, některá méně. O jaká omezení se jedná?

Continue reading ‘Confluence Cloud: Rozdíly a omezení služby oproti řešení on-premise’

JIRA & Confluence: Nepříjemné chyby, které nejsou vyřešeny několik let

Aplikace Confluence, provozovaná jako online cloudová služba může obsahovat různá omezení, nebo limity, zvláště v porovnání s lokálním řešením JIRA on-premise. Některá omezení mohou být jasná už z principu služby, některá méně. O jaká omezení se jedná?

Continue reading ‘JIRA & Confluence: Nepříjemné chyby, které nejsou vyřešeny několik let’