Jak vytvořit subdoménu neco.firma.local na stejném AD řadiči? (ProTIP)

 

Nedávno jsem se rozhodl, že si vytvořím trvalé testovací prostředí, které bude součástí produkčního prostředí, ale v samostatné sub-doméně dev.zobec.local. Do současnosti jsem si vytvářel testovací prostředí, které buď nebylo v doméně, nebo naopak bylo přímo součástí produkčního prostředí. Jako nejlepší řešení se mi zdálo, organizačně jej izolovat do samostatné subdomény. Bohužel na první pohled jsem nepřišel na to, jak vytvořit na doménovém řadiči subdoménu.

Continue reading ‘Jak vytvořit subdoménu neco.firma.local na stejném AD řadiči? (ProTIP)’