O Wikipedii

[* /imglib/clanky/20070527-o-wikipedii/thum­bs/wiki-main-page-int.jpg <] *** Hlavní rozcestník na mezinárodní stránce Wikipedie.

V době internetu je naprosto normální, že v něm lidé hledají informace jakéhokoli druhu. Díky tomu vznikl nápad založit skutečně internetovou encyklopedii obsahující miliony záznamů.

Wikipedii založili 15. ledna 2001 Američané Jimmy Wales (Jimbo), internetový podnikatel a informatik a filozof Larry Sanger. Název Wikipedia vznikl spojením kombinace slov wiki a encyklopedie. Wikipedie byla původně založena jako vedlejší projekt k encyklopedii Nupedia, do které přispívali jen odborníci. Oproti Nupedii, která časem zanikla se Wikipedie stala velmi oblíbenou a její rozsah rostl. Wales proto založil 20. června 2003 ve státě Florida neziskovou nadaci Wikimedia, do které převedl veškerá autorská a vlastnická práva, včetně všech projektů.

Obsah Wikipedie je zveřejněn pod licencí GNU FDL, což je obdoba svobodné licence pro software GNU/GPL. Veškerý obsah je proto s jistým dodržením pravidel volně dostupný a šiřitelný. Některé obrázky na Wikipedii, však mohou využívat odlišné licenční podmínky a autor mohl dát pouze svolení s umístěním na Wikipedii.

Popularitu Wikipedie dokazuje velký nárůst počtu článků na všech jazykových verzích Wikipedie, která dosahovala celkem 1,5 milionu článků v květnu 2005 a v listopadu 2006 dosáhla přes 5,6 milionů.

Po získání popularity se stala Wikipedie objektem různých kritik, zvláště ze strany vydavatele encyklopedie Britannica a Microsoftu coby provozovatele internetové encyklopedie Encarta. Wikipedie byla také na konci roku 2005 v časopise Nature srovnávána s encyklopedií Britannica, kde došli k zajímavému závěru, že obě encyklopedie obsahují stejný
počet chyb.

Nadace Wikimedia kromě Wikipedie provozuje další projekty, jakými je například výkladový slovník Wikislovník, sbírku citátů Wikicitáty, volně dostupné knihy a příručky – Wikiknihy, otevřené zpravodajství Wikizprávy, apod.

 

Česká Wikipedie

Česká verze Wikipedie vznikla 3. května 2002, kterou spravoval jediný správce Miroslav Malovec až do 9. března 2004, kdy se druhým správcem stal mnohem aktivnější Vít Zvanovec. V září 2004 se podařilo dokončit úplný překlad software MediaWiki, včetně systémových hlášení.

Česká Wikipedie dosáhla 20. října 2003 1000 článků, aby téměř za rok překonala trojnásobek. Díky vzrůstající oblibě české Wikipedie dosáhla 25. května 2005 počtu 10 000 článků a nedávno před vánoci, 18. listopadu 2006 překonala 50 000 článků. V době uzávěrky tohoto čísla dosahuje téměř 65 500 článků.

Chod Wikipedie byl téměř ideální, nikdy nevznikaly žádné výraznější konflikty až do května 2004, kdy došlo k první hádce. Tehdy se významný editor a správce Vít Zvanovec dostal do velkého sporu s ostatními editory, kvůli užívání zastaralého pravopisu. Zvanovec totiž používá pravopis z první republiky, kdy byly obvyklé zápisy slov, jakými jsou author, theorie, polytheismus, theologie, apod. Vít Zvanovec velmi často prosazoval tento způsob zápisu, k čemuž veklmi často využíval povolených výjimek v českém pravopise, přestože obecně užívaný název byl naprosto jiný. Hádka byla vyvolána zneužíváním práv správce ze strany Zvanovce, uzamykáním článků (první byl Univerzita Karlova), aby zabránil ostatním editorům v jeho úpravách.

Celá kauza si prošla několika fázemi, a vyvrcholila po několika diskusích, hádkách a hlasování zbavení Zvanovce oprávnění správce. Vít Zvanovec po svém zablokování založil blog, kde nevybíravě kritizoval svoje odpůrce a dokonce zveřejnil občanská jména uživatelů Wikipedie (pokud tito vystupovali pod přezdívkami). Již jako běžný uživatel
vyvolával editační války, hádky a vytvářel loutkové účty, což způsobilo jeho odsouzení arbitrážním výborem k zablokování přístupu na Wikipedii po dobu jednoho roku.

Po určité době klidu vznikly konflikty s Tomášem Pecinou, který je kamarádem Víta Zvanovce a také on používá zastaralý pravopis. Jeho konflikt vznikl v článku Consilium abeundi, u kterého nechtěl uznat nesprávnost výrazu „latinská fráse“ a jakékoli změny o nápravu ihned vracel zpět. Na rozdíl od Zvanovce se však po roztržce rozhodl sám odejít z Wikipedie.

Dalšími spornou postavou české Wikipedie je čechoameričan Rostislav Hedvíček, známý svými ostrými diskuzemi a urážkami, kdy každého odpůrce označuje za komunistu. Konflikty vyvolával Hedvíček vytvářením a úpravami článků, které nedodržovaly nestranný pohled na věc, a jejíž následnou kritiku snášel Hedvíček velmi špatně.

Zajímavé hádky na české Wikipedii také způsoboval spor o název státního území (Česko nebo Česká republika). Další větší konflikt vyvolal spor o to, jestli má být prozrazena informace o Járovi Cimrmanovi, že jde o fiktivní postavu.

Od 12. května 2006 českou Wikipedii využívá portál Seznam.cz ve službě Encyklopedie. Služba Encyklopedie vyhledává současně ve třech českých encyklopediích – Wikipedie, CoJeCo a Ottova encyklopedie.

 

Proč je Wikipedie fajn

Vzhledem ke stávajícímu rozsahu české a slovenské Wikipedie (přes 65000 výrazů) je možné používat tuto encyklopedii jako zdroj informací pro vaši potřebu. Samozřejmě speciálnější věci z kategorie letecká technika nebo kosmonautika nemusí být tak dobře popsány. Pokud však máte štěstí a článku se věnoval wikipedista se zájmem o daný obor, můžete se těšit na „vypiplaný“ článek, o jehož nestrannost se starají ostatní Wikipedisté.

Pokud jsou vaše znalosti angličtiny na slušné úrovni, nelze než doporučit anglickou Wikipedii, jež je jako zdroj s téměř dvěma miliony výrazů naprosto ideální.

 

Jak vznikají články na Wikipedii?

Celý systém Wikipedie, od vytvoření článku, až po jeho opravu je tvořen dobrovolníky, nazývanými v česku wikipedisty, kteří se starají o běh celé Wikipedie.

[* /imglib/clanky/20070527-o-wikipedii/thum­bs/wiki-clanek-inno-setup.jpg <] *** Článek o programu Inno Setup s označením šablonou „Pracuje Se„, která upozorňuje další Wikipedisty, že na článku se stále pracuje. Tím se zabrání editačním konfliktům – tj. aby na jednom článku nepracovali dva lidé a jeden následně přišel o svůj text.

Článek založí jakýkoli čtenář, může to být čistě anonymní uživatel bez registrace, nebo stálý přispěvatel. Po vzniku tohoto článku, se některý ze správců na článek koukne a provede drobné změny, jakými jsou doplnění kategorií, úprava typografie a gramatiky apod. Nějakou změnu obecně správce vždy udělá, aby bylo poznat, že někdo odpovědný již článek kontroloval a prováděl na něm případné korekce.

[* /imglib/clanky/20070527-o-wikipedii/thum­bs/wiki-clanek-inno-setup-edit-code.jpg <] *** Tentýž článek Inno Setup v editaci . Jak je vidět, není sice vysloveně uživatelsky
příjemný, ale základy formátování pochopíte po pár minutách práce. O další informace se s vámi rádi podělí jiní wikipedisté nebo si je můžete najít v poměrně bohaté dokumentaci.

Správci na Wikipedii dohlížejí na vznik a úpravy článků a zasahují v případě, že článek upraví nějaký vandal, který obsah nevhodně upraví. Tuto kontrolu také provádějí někteří wikipedisté, kteří s pomocí funkcí Wikipedie a případně dalších externích nástrojů kontrolují především svoje vlastní články. V případě nesmyslného zásahu do článku se provede revert, což je proces vrácení článku do původního stavu před jeho zásahem. Správci mohou také přidělovat ostatním uživatelům práva správce. Přidělení této funkce předchází hlasování, kde může o funkci správce uživatel požádat.

Tzv. vandalové, kteří provádí opakovaně nežádoucí úpravy nebo jinak porušují pravidla Wikipedie jsou varováni před případnými postihy. Pokud opakovaně dochází k porušování pravidel Wikipedie, jsou dočasně zablokováni na krátký čas – například týden – časem případně i na delší dobu.

Další z metod ochrany Wikipedie je zamykání nebo polozamykání článků (článek může upravovat pouze přihlášený uživatel), které omezí nežádoucí zásahy. Jinou možností ochrany je blokování IP adres, ze kterých jsou útoky prováděny (většinou to jsou otevřené proxy servery, které k tomu bývají velmi často zneužívány).

Uživatelé Wikipedie mohou běžné problémy řešit „Pod lípou“, což je diskusní stránka pro obecné problémy, nebo se s technickými problémy obracejí na „Nástěnku správců“.

Všechny spory, tak jako závažnější změny a rozhodnutí se řeší demokraticky – hlasováním. Pokud je konflikt větších rozměru a není možné jej vyřešit běžnými metodami, spor řeší Arbitrážní výbor, jehož členové jsou pravidelně voleni. Výjimečně se může takový spor dostat až ke správní radě nadace Wikimedia.

Na Wikipedii se můžete setkat se Stevardem, což je uživatel, který má práva přidělovat nebo odebírat práva správce na Wikipedii. Stewardi jsou nezávislí na jazykové verzi Wikipedie a na celé Wikipedii jich je v současné době 29. Stewardi jsou na Wikipedii proto, aby mohli jako nezávislí pozorovatelé pomoci řešit problémy místních Wikipedií. Stevard je také jediným uživatelem, který může odebrat jiným uživatelům práva správce.

Posledním s kým se můžete na Wikipedii setkat jsou Boti, což jsou programy, které pracují s Wikipedií přes její webové rozhraní, takže působí jako normální uživatelé. Boti jsou vytvořeni k usnadnění práce správců, prováděním běžné mechanické činnosti (přidávání článků do kategorií, oprava pravopisu, odkazování na další články, propojování článků do cizojazyčných wikipedií apod.). Účet bota většinou poznáte ihned podle jeho názvu, většinou totiž obsahuje slovo Bot v názvu (např. DINYBOT). Kromě pár výjimek, kdy se jedná o dlouhodobě odzkoušeného Bota, je každý Bot ovládán nějakým správcem, který pak na základě podnětů uživatelů Wikipedie provádí jeho programování. Na české
Wikipedii je těchto Botů jen deset, oproti tomu mnohem větší anglická Wikipedie jich používá přes stovku.

Na Wikipedii také působí Vývojáři, kteří se podílí na vývoji, konfiguraci, správě software a databází Wikipedie, jejichž činnost však není příliš viditelná.

 

Jak se řeší vandalismus ve světě?

V dubnu 2007 se rozhodli radikálně řešit správci polské Wikipedie opakovaný, šest měsíců trvající vandalizmus zablokováním podsítě Neostrada (služba připojení ADSL polského telekomunikačního operátora Telekomunikacja Polska). Přibližně půl roku neustále někdo z podsítě 83.26.. (která je přidělena městu Lodž – druhé největší
město v Polsku) poškozoval články ve Wikipedii s náboženskou tematikou, kam byly vkládány vulgární obrázky (díky čemuž si tento vandal vysloužil přezdívku „penisový vandal“). Protože služba ADSL přiděluje IP adresy dynamicky, byl každý vandalizmus proveden pod jinou adresou a nebylo možné vandala snadno identifikovat. Bohužel i přes
opakované stížnosti u operátora TP se nedočkali představitelé polské Wikipedie žádné reakce natož nějakých opatření. Proto se polští správci rozhodli blokovat anonymní přístup z dané podsítě, což nijak neomezuje již registrované uživatele. Stávající anonymní uživatelé obdrží oznámení o blokaci s podáním vysvětlení a žádostí, aby kontaktovali svého operátora Telekomunikacja Polska. V případě, že chtějí nadále editovat články, mohou požádat jakéhokoli správce o založení účtu.

Polští správci se po takto dlouhodobém opakovaném vandalismu z rozsahu adres 83.26.0.0/16 (více než 65 000 počítačů) se po diskuzi rozhodli zablokovat přístup z těchto adres. Celý tento incident, který prováděl pravděpodobně jediný člověk (navíc podle některých indicií, možná i nezletilý) totiž zbytečně zaměstnával desítky správců, kteří museli kontrolovat jakékoli změny v článcích prováděných z výše zmíněného rozsahu adres.

Podobnou situaci zažili na Wikipedii v USA, kde se museli uchýlit k blokování poskytovatele AOL. AOL nakonec problém vyřešila tak, že ve vysílaných paketech bylo zvláštní pole, s pomocí kterého se podařilo vandaly odhalit a zablokovat. Vzhledem k použití jiné technologie u Polského operátora TP SA se v tomto případě toto řešení nemohlo použít.

 

Princip Wiki

[* /imglib/clanky/20070527-o-wikipedii/thum­bs/wiki-lang-arabic.jpg <] *** Arabská verze Wikipedie. Všimněte si uzpůsobení pro obrácený zápis zleva do prava.

Wiki je označení internetových stránek nebo obecně hypertextových dokumentů, které fungují podobně jako internetové diskuze (například Lide.cz nebo Xchat), kde mohou všichni zájemci přispívat. Na rozdíl od běžných diskusních stránek zde můžete měnit i stávající obsah. Díky tomu může každý opravovat pravopisné chyby nebo více rozšířit danou stránku o další, podstatné informace a tím se podílet na lepším obsahu. Kromě využití principu Wiki se tyto stránky většinou vyznačují možností používat jednoduchý značkovací jazyk pro úpravu formátování stránky.

Samotný název Wiki pochází z havajštiny, kde výraz „Wiki Wiki“ znamená „rychlý“, nebo „velmi rychlý“.

První stránky používající systém Wiki vymyslel Ward Cunningham v roce 1995. Ward tehdy vymyslel název i celý princip Wiki, který pak následně použil na stránkách Portland Pattern Repository. Původní Cunninghamův systém stále zůstává mezi velmi oblíbenými.

Cunningham pojmenoval svůj systém Wiki po autobusové dopravě na letišti v Honolulu, kde se setkal s prvním havajským slovem, které se naučil – wiki wiki.

 

Počet článků na Wikipedii

Nad 100 000 článků

Anglicky (1.) 1 731 000
Německy (2.) 569 000
Francouzsky (3.) 474 000
Polsky (4.) 367 000
Rusky 167 000

Nad 10 000 článků

Slovensky 68 000
Česky 65 000
Ukrajinsky 57 800
Vietnamsky 35 200
Arabsky 28 600

Ostatní

Yidish 3200
Turkmen 872
Sindhi 171

Víte, že…?

Wikipedie má více než 251 jazykových verzí, z toho má 14 více než 100000 článků, a 132 více než 1000 článků. Česká Wikipedie je velikostí na 17 místě. Wikipedie vyřizuje během dne 10 000 až 30 000 požadavků za sekundu a běží na více než 100 serverech. Servery Wikipedie jsou umístěny na čtyřech místech ve světě.

[* /imglib/clanky/20070527-o-wikipedii/thum­bs/wiki-hw-floridaserver­sfront1.jpg <] *** Na obrázku vidíte rack (rack je anglické označení pro rámovou konstrukci kam se umisťuje velké množství serverů) se servery na Floridě. V jednotlivých „šuplících“ mohou být jak servery (na obrázku úplně vlevo), tak vyhrazená disková pole. Pokud se některý ze serverů porouchá, je možné jej ihned vyměnit za jiný.

 

Revize dokumentu: r01a01

Právní ustanovení

Tento dokument je vlastnictvím autora Michala Zobce a podléhá zvláštním ustanovením. Tento dokument není dovoleno jakkoli reprodukovat (písemně, ústně, obrazem nebo jinak) bez výslovného svolení autora.

Uveřejnění: Extra Publishing, Extra PC, 2007.

www.extra-pc.cz www.epublishing.cz

© 2007 Michal Zobec. Všechna práva vyhrazena.

michal zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting

2 komentáře: „O Wikipedii

Komentáře nejsou povoleny.