Microsoft opět vydává nové ochranné prvky pro štítky COA a instalační média

Microsoft opět po čase zavádí bezpečnostní prvky pro
štítky COA (Certificate of Authenticity/Cer­tifikát pravosti) a mění
umístění hologramů na instalačních médiích.

V současné době se můžete setkávat se starým štítkem COA který
obsahuje tyto prvky:

 • (A) Ochranný protipirátský znak byl včleněn, takže je umožněno jej
  na kostře počítače vidět skrz otvor.
 • (B) Vložený metalický pruh s rozpoznatelnými písmeny nápisu
  „Genuine“ byl vložen přes štítek.
 • © Ořezávací technologie, která odstraňovala boční část
  Certifikátu pravosti byla eliminována, čím se dosáhlo lepšího obrysu a
  přijatelnějšího ořezávaní pro tepelné tiskárny.
 • (D) Štítek COA neměl celkové vrstvení.

Nový štítek COA, který nynní Microsoft zavádí se vyznačuje těmito
prvky:

 • (A) Nová verze COA přináší dva další ochranné body, první je ve
  tvaru elipsy a druhý ve tvaru Windows loga „létajícího okénka“.
  Vrstvení bylo odstraněno pro zlepšení viditelnosti jednotlivých vláken
  papíru uvnitř každé z ochran. 
 • (B) Vložený metalický pruh obsahuje novou barvu, která je vidět při
  prohlížení pod úhlem. 
 • © Nový štítek COA obsahuje mikrotisk – bezpečnostní vylepšení
  převzaté z měny – který je čitelný při prohlížení lupou. 
 • (D) Nový štítek COA byl změněn na více pravoúhlý tvar. 

Taktéž se změnila podoba instalačních médií a vzhled se sjednotí se
vzhledem médií pro Windows Vista, která mají hologram pouze na
obvodu médií.
i

Zevnějšek CD má výrazný hologram – tři-dimensionální obrázek
objektů – který zobrazuje zároveň název softwaru a obrázek, který je
specifický pro daný software na CD. Počínaje srpnem 2004 s vydáním
Windows XP SP2, vnější hologramu na okraji CD má vlnitý visuální efekt.
Vnitřek středu CD bude mít dovnitř se odrážející skupinu hologramů.
Navíc předchozí rozdílné obrazy hologramů pro Windows XP Home a Windows XP
Professional budou stejné.

Leták
o nových štítcích COA (PDF dokument)

Ochranné
prvky použité u Windows Vista

michal zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting