Google Chrome: Chyba Třída není zaregistrována / Class not registered

Dnes jsem se setkal s problémem, že uživatelce nešel spustit internetový prohlížeč Google Chrome. Při pokusu o spuštění se zobrazila jen informativní hláška „Třída není zaregistrována“, anglicky „Class not registered“, nic víc. Po stisku tlačítka OK, se aplikace pak nespustila.

Zvláštní na tom všem bylo, že pod jiným uživatelským účtem se chyba neprojevovala. Reinstalace prohlížeče nepomohla. Dokonce nepomohla osvědčená metoda odinstalace, restart a opětovná instalace (ověřená i u molocha jako Microsoft Office). Jak tento problém vyřešit?

160408googlechromeerror

 

Po googlení na jiném počítači 🙂 jsem zjistil, že tato chyba je poměrně rozšířená a má relativně jednoduché řešení.

 

První část řešení

Pro začátek jako řešení stačí vymazat tyto následující větve registru v postiženém uživatelském účtu:

  • HKEY_CURRENT_U­SER\Software\Clas­ses\Chrome
  • HKEY_CURRENT_U­SER\Software\Clas­ses\Chrome\HTML

 

Druhá část řešení

Pokud tímto problém nevyřešíte, musíte pokračovat vymazáním dalších částí registry

  • HKEY_CLASSES_RO­OT\Chrome
  • HKEY_LOCAL_MAC­HINE\Software\Clas­ses\Chrome
  • HKEY_LOCAL_MAC­HINE\Software\Clas­ses\Chrome\HTML

 

 

Co dál?

Pokud úspěšně vyřešíte tento problém, prohlížeč Google Chrome po spuštění bude požadovat nové nastavení jako výchozí prohlížeč pro váš uživatelský profil. Dál už můžete pokračovat normálně v práci.Pokud jste provedli jen jeden krok a Chrome stále hlásí tu samou chybu, je třeba Chrome vypnout a provést i druhý krok.

Jednodušší postup skrze příkazovou řádku

Pokud chcete, můžete místo ručního vymazávání použít jednotlivé příkazy z příkazové řádky, nebo si vytvořit skript, který výše uvedenou činnost provede na jedno spuštění.

REG DELETE HKCU\Software\Clas­ses\Chrome /va
REG DELETE HKCU\Software\Clas­ses\Chrome\HTML /va
REG DELETE HKCR\Chrome /va
REG DELETE HKLM\Software\Clas­ses\Chrome /va
REG DELETE HKLM\Software\Clas­ses\Chrome\HTML /va

 

Poznámka: Výše uvedené příkazy je třeba spouštět v příkazové řádce se zvýšenými právy na úrovni správce (Administrator). Pokud nebudete spouštět příkaz se zvýšenými oprávněními, příkaz nebude schopen provést vymazání záznamů v registry v části registru HKLM (HKEY_LOCAL_MAC­HINE) a HKCR (HKEY_CLASSES_RO­OT).

 

 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting