Atlassian Cloud: Jak přidělit práva správce organizace

Ve službě Atlassian Cloud existují dva typy správců, site admin a organization admin. Možnost nastavení organization admin není zrovna intuitivní.

 

 

Služba Atlassian Cloud má k dispozici dva typy správců, site admin a organization admin. Organization admin je správcem organizace a je nad site admin. Zatím co přiřazení role site admin je poměrně intuitivní a rychlé u role Organization admin to vyžadovalo asi deset minut hledání -„přece nejsem blbej a vím kde to najít“- a pak minutu googlení -„ano, jsem blbej 😀 , teda sklerotickej“-.

Jak přiřadit jinému účtu roli Organization admin?

  1. Přihlašte se jako Organization admin na adresu http://admin.atlassian.com/.
  2. Vyberte vaši organizaci.
  3. Vyberte v levém panelu volbu Settings.
  4. Vyberte v levém panelu volbu Administrators.
  5. Klepněte na tlačítko Add Administrators.
  6. Zadejte email adresu účtu Atlassian ID, kterému chcete přidělit roli Organization admin.
  7. Potvrďte zadání stiskem tlačítka Grant access.

 

Pokud je vše v pořádku, na dotyčný účet přijde email s oznámením o přidělení role Organization admin.

 

 

 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting