Licencování software zdarma

Úvodní popis

Tento seznam si klade za cíl zmapovat software, který je šířen zdarma a stručně informovat jeho (potenciální) uživatele o možnostech jeho použití v určitých cílových prostředích. Cílem dokumentu není podrobně popsat všechny podmínky licencování software, ale vytvořit pomůcku pro rychlý (a stručný) přehled s možností okamžitého zjištění podmínek užití cílového software. Cílem autora tohoto dokumentu je upozornit na časté omyly uživatelů, kdy si myslí, že pokud je software k dispozici volně ke stažení, znamená to, že je jej možné užívat zcela bez omezení (třeba i v komerčním prostředí).

Účel

Tento seznam slouží primárně správcům počítačových sítí, licenčním specialistům, programátorům, nebo uživatelům, kteří chtějí pořizovat legálně software zdarma (ať už Open Source, nebo jiný).

Autor

© 2010–2011 Michal Zobec, Lightning Group Company. Všechna práva jsou vyhrazena | All rights reserved.

Právo k užití

Tento dokument je licencován pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte dílo komerčně – Nezasahujte do díla 3.0 (anglicky: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported).

Vysvětlivky

Osob – osobní užití software pro vlastní potřebu. Kom – užití software v komerčním prostředí. Nez – užití software v neziskových společnostech jako jsou příspěvkové instituce, školy apod. MSI – produkt je dodáván v podobě MSI balíčku. GPO – produkt podporuje možnost definovat nastavení s pomocí Group Policy. Omezení (O) – omezení pro software (viz příslušný popis). Poznámky (P) – jiné poznámky. ANO – Software JE k dispozici zdarma (v případě sloupců Osob, Kom, Nez). NE – Software NENÍ k dispozici zdarma (v případě sloupců Osob, Kom, Nez). Může znamenat také „Neznámá informace“.

Produkty společnosti Microsoft

Vzhledem k velmi širokému výběru licenčních podmínek produktů společnosti Microsoft, se tento dokument nezabývá jinými možnostmi nabytí licence k software, než je stažení produktů, které tato společnost nabízí zdarma. Vyjímku tvoří částečně některé edice sady Microsoft Office.

V případě zájmu o možnostech licencování produktů společnosti Microsoft, nebo jiné společnosti se na mně obraťte.

Jiné produkty

Pokud vám zde chybí jiné produkty, nebo máte jiné připomínky, kontaktujte mne prosím prostřednictvím emailu: licence@zobec.net

Odkazy

verze 2011.11.27.1.public (27. listopad 2011)

0 Responses to “Licencování software zdarma”


  • No Comments

Leave a Reply