Error 2738 (2739), Could not access VBScript (JScript) run time for custom action – při instalaci Autodesk DWG Viewer

Při instalaci některých programů v podobě instalačních balíčků Windows Installer (soubor .MSI) se můžete setkat s chybovým hlášením:

  • 2738, Could not access VBScript run time for custom action [2].
  • 2739, Could not access JScript run time for custom action [2].
microsoft-windows-logo

Nejde vám nainstalovat Autodesk Design Review nebo Autodesk DWG Viewer?

Nejčastěji se s touto chybovou hláškou můžete setkat při instalaci produktů Autodesk Design Review nebo Autodesk DWG Viewer, které funkce custom action skripty během instalace využívají.

Řešení

Řešením je vymazat příslušné záznamy v registrech (knihovny jsou špatně zaregistrované) a provést jejich novou registraci příkazem regsvr32. Postup mezi 32bit a 64bit Windows je téměř identický kromě cest v registrech (v 64bit vedou do 32bit nodu Windows on Windows).

Výsledný zápis si můžete uložit jednoduše do CMD souboru a nebo v příkazové řádce.

Windows 32bit

Následující kód uložte do souboru scriptresetx86.cmd:

reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F414C260-6AC0-11CF-B6D1-00AA00BBBB58}" /f
regsvr32 vbscript.dll
regsvr32 jscript.dll

a spusťte s právy správce.

Windows 64bit

Následující kód uložte do souboru scriptresetx64.cmd:

reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{F414C260-6AC0-11CF-B6D1-00AA00BBBB58}" /f
regsvr32 vbscript.dll
regsvr32 jscript.dll

a spusťte s právy správce.

Odkazy

3 Responses to “Error 2738 (2739), Could not access VBScript (JScript) run time for custom action – při instalaci Autodesk DWG Viewer”


Leave a Reply