Error 2738 (2739), Could not access VBScript (JScript) run time for custom action – při instalaci Autodesk DWG Viewer

Při instalaci některých programů v podobě instalačních balíčků Windows Installer (soubor .MSI) se můžete setkat s chybovým hlášením:
– 2738, Could not access VBScript run time for custom action [2].
– 2739, Could not access JScript run time for custom action [2].

microsoft-windows-logo

###Nejde vám nainstalovat Autodesk Design Review nebo Autodesk DWG Viewer?
Nejčastěji se s touto chybovou hláškou můžete setkat při instalaci produktů Autodesk Design Review nebo Autodesk DWG Viewer, které funkce custom action skripty během instalace využívají.

###Řešení
Řešením je vymazat příslušné záznamy v registrech (knihovny jsou špatně zaregistrované) a provést jejich novou registraci příkazem regsvr32. Postup mezi 32bit a 64bit Windows je téměř identický kromě cest v registrech (v 64bit vedou do 32bit nodu Windows on Windows).

Výsledný zápis si můžete uložit jednoduše do CMD souboru a nebo v příkazové řádce.

##Windows 32bit
Následující kód uložte do souboru scriptresetx86.cmd:
/—code
reg delete „HKCU\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}“ /f
reg delete „HKCU\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F414C260-6AC0-11CF-B6D1-00AA00BBBB58}“ /f
regsvr32 vbscript.dll
regsvr32 jscript.dll
\—
a spusťte s právy správce.

##Windows 64bit
Následující kód uložte do souboru scriptresetx64.cmd:
/—code
reg delete „HKCU\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}“ /f
reg delete „HKCU\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{F414C260-6AC0-11CF-B6D1-00AA00BBBB58}“ /f
regsvr32 vbscript.dll
regsvr32 jscript.dll
\—
a spusťte s právy správce.

###Odkazy
– „Windows Installer Errors 2738 and 2739 with Script Custom Actions“:http://blogs.msdn.com/b/heaths/archive/2007/05/31/windows-installer-errors-2738-and-2739-with-script-custom-actions.aspx

3 Responses to “Error 2738 (2739), Could not access VBScript (JScript) run time for custom action – při instalaci Autodesk DWG Viewer”


Leave a Reply


%d blogerům se to líbí: