Xamarin Live Player – iOS – Visualization Error – Exception of type ‚Foundation.ModelNotImplementedException‘ was thrown

Pokud vyvíjíte aplikace pro Apple iOS v Xamarinu a testujete je v Xamarin
Live Player můžete se setkat s nefunkční aplikací v případě, že
používáte projekty PCL.

 

V případě, že máte aplikaci založenou v projektu PCL a chcete ji
testovat v Xamarin Live Player, setkáte se s chybou
 

Visualization ErrorException of type
‚Foundation.Mo­delNotImplemen­tedException‘ was thrown

 

 

Jedná se o oficiální chybu v Xamarin Live Player. Jaké je řešení?
Žádné, musíte si počkat na opravu. Alternativou je přenos kódu
z projektu PCL do Shared projektu.

 


 

Odkazy

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting