Xamarin Live Player – iOS – Visualization Error – Exception of type ‚Foundation.ModelNotImplementedException‘ was thrown

Pokud vyvíjíte aplikace pro Apple iOS v Xamarinu a testujete je v Xamarin
Live Player můžete se setkat s nefunkční aplikací v případě, že
používáte projekty PCL.
Continue reading ‘Xamarin Live Player – iOS – Visualization Error – Exception of type ‚Foundation.ModelNotImplementedException‘ was thrown’