Windows 10: Verze a vývojové větve Windows (Aktualizace 14.2.2021)

V jednom z článků o edicích Microsoft Windows 10, jste se mohli dozvědět jaké edice Windows 10 jsou k dispozici a o rozdílech mezi nimi. Existuje dokonce speciální verze Windows 10 z nařízení Evropské Unie a Korejské vlády. A jako poslední jsou různé verze, nebo chcete-li vývojové větve Windows 10.

microsoft-windows-logo

Značení větví Windows 10

Další specialitou jsou verze Windows 10, v současnosti se označují jako verze, ale jedná se z organizačního hlediska o jiný build téhož systému s více funkcemi, než předchozí verze.

 

Semi-Annual Channel (Targeted), SAC(T) / Current Branch, CB

UPOZORNĚNÍ: Tato větev byla počínaje verzí Windows 10 1904 zrušena

Označení Semi-Annual Channel (Targeted), nebo také zkratka SAC(T), znamená aktuální (vývojovou) větev Windows. Samozřejmě je myšlena oficiálně vydaná větev Windows. Tou se postupně stávaly Windows 10 ve verzích 1511, 1607.

V současné době (18.1.2017) je Semi-Annual Channel (Targeted) pro Windows 10 verze 1607, která vyšla v srpnu 2016.

Aktualizace mezi jednotlivými větvemi SAC(T) probíhá plně automaticky.

Vývojová větev Semi-Annual Channel (Targeted), SAC(T) se původně do března 2018 jmenovala Current Branch, CB.

 

Semi-Annual Channel, SAC / Current Branch for Business, CBB

Semi-Annual Channel (zkratka SAC) je označení pro vývojovou větev SAC(T) starou čtyři měsíce s dodatečnými aktualizacemi, která je dostatečně zralá z pohledu Microsoftu pro široké nasazení ve společnostech.

Každá aktuální verze SAC je aktualizována minimálně po dobu 18 měsíců od jejího vydání s tím, že by v jednom okamžiku měly být aktuálně podporované SAC dvě.

Vývojová větev Semi-Annual Channel je k dispozici pouze pro následující edice Windows 10:

  • Windows 10 Pro
  • Windows 10 Education
  • Windows 10 Enterprise

V současné době (18.1.2017) je Semi-Annual Channel pro Windows 10 verze 1607 od 29. listopadu 2016.

Aktualizace mezi větvemi SAC je možné provádět pouze ručně. Po ukončení podpory staré větve SAC nejsou pro tuto větev vydávány aktualizace Windows, je třeba aktualizovat na novou větev Windows.

V nejbližší době bude ukončena podpora 26. březnu 2017 pro Windows 10 verze 1507 SAC. Po tomto datu nebudou pro tuto větev k dispozici žádné nové aktualizace.

Vývojová větev Semi-Annual Channel, SAC se původně do března 2018 jmenovala Current Branch for Business, CBB.

 

 

Long Term Servicing Channel, LTSC / Long Term Servicing Branch, LTSB

Long Term Servicing Channel (zkratka LTSC) je označení pro vývojovou větev, která je aktualizována jednou za tři roky a její podpora je zajištěna po dobu 105 let. Jedná se o speciální verzi Windows 10 pro velké společnosti, která neobsahuje moderní aplikace, je tedy funkčně na úrovni Windows 7.

LTSC je k dispozici pouze pro edici Windows 10 Enterprise v podobě samostatného instalačního média. Windows Enterprise jsou k dispozici pouze zákazníkům s multilicenční smlouvou.

Aktualizace mezi větvemi LTSC je možné provádět pouze ručně. Také po ukončení podpory u větve LTSC dojde k ukončení vydávání aktualizací Windows, narozdíl však od CBB je u LTSC podpora po dobu 105 let 🙂

Vývojová větev Long Term Servicing Channel, LTSC se původně do března 2018 jmenovala Long Term Servicing Branch, LTSB.

 

 

Aktualizace 21.3.2018

Od 19. března došlo k přejmenování vývojové větve z názvu „Long Term Servicing Branch (LTSB) na „Long Term Servicing Channel (LTSC)“.

Aktualizace 5.5.2018

Zjistil jsem, že došlo ke kompletnímu přejmenování všech vývojových větví, text jsem příslušně upravil.

Aktualizace 20.9.2019

Přidán odkaz na článek Přehled informací o životním cyklu Windows.

Aktualizace 14.2.2021

Doplněna informace o zrušení distribučního kanálu SAC-T. Zkrácení doby podpory na 5 let.

 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting