Windows 10: Jak nainstalovat automaticky .NET Framework offline (ProTIP)

Pokud jste chtěli instalovat automaticky .NET Framework offline, asi jste se setkali s nečekaným chováním instalátoru, který tvrdí, že instalační soubory nejsou k dispozici. A to i v případě, že máte k dispozici originální instalační médium v mechanice (typicky ve virtuálním stroji).

 

Jak je tedy možné, že přestože je instalační médium stále dostupné pro operační systém a před pár hodinami se z něj úspěšně dokončila instalace operačního systému, ale .NET Framework nelze doinstalovat?

Důvod je jednoduchý, tato featura používá externí instalační soubory mimo soubor Install.wim. Stačí nasměrovat do správné složky a problém je vyřešen. Toto se týká jen velmi málo Windows Features (v praxi vím jen o .NET Framework).

 

Instalace .NET Framework 3.5

Jak tedy správně provádět instalaci .NET Framework? Stačí vytvořit kopii instalačního zdroje Windows na místní systémový disk, například aby celá složka Sources byla na disku C:, tedy adresa ke složce bude

 C:\SOURCES

 

Reálný příklad z praxe je následující:

Install-WindowsFeature Net-Framework-Core –Source "c:\sources\sxs"

 

Pokud chcete přidat například webový server IIS, použijete odkaz na soubor install.wim jak jste zvyklí:

Install-WindowsFeature web-server -Source "WIM:c:\sources\in­stall.wim:3"

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting