Microsoft Word: Automaticky generovaný obsah dokumentu

V případě, že píšete delší články v aplikaci Microsoft Office Word, hodí se umístit do něj obsah pro přehlednější orientaci v dokumentech s větším počtem stran. Vytváření obsahu ve Wordu je velmi jednoduché, díky funkci obsah automaticky generovat.

microsoft-office-word

Příprava dokumentu

Obsah dokumentu generuje Word na základě nadpisů v dokumentu. Musíme si tedy dokument předpřipravit. Je potřeba jednotlivým kapitolám přiřadit jejich styly. K tomu můžeme využít již předdefinovaných stylů ve Wordu, které jsou umístěné v pásu na kartě Domů.

Najeďte kurzorem na text nadpisu, kterému chcete přiřadit styl. V pásu Styly klikněte na vámi vybraný styl. Zvolit můžete například Nadpis 1, Nadpis 2 a další. Po zvolení se vám vybraný text naformátuje dle nastavení stylu nadpisu.

20170228wordobsah01

Takto naformátujte všechny nadpisy v dokumentu, které chcete, aby byly zahrnuty ve vašem obsahu dokumentu.

 

 

Vygenerování obsahu dokumentu

Pokud máte připravené nadpisy ve vašem dokumentu, můžeme nyní začít generovat obsah. Na kartě Reference je hned v prvním oddíle tlačítko Obsah. Vyberte si jednu z prvních dvou položek v menu – Automatická tabulka 1 nebo 2. Nabídky se liší pouze vizuálně. Kliknutím se vám za aktuálně umístěný kurzor umístí vygenerovaný obsah dokumentu.

 20170228wordobsah02

Ukázka obsahu

Například pro tento článek bude obsah vypadat následovně:

20170228wordobsah03

Výhodu takto vygenerovaného obsahu doceníte ve chvíli, kdy dokončíte vaši práci a potřebujete aktualizovat již dříve vytvořený obsah. Nic nemusíte přepisovat. Klikněte levým tlačítkem myši do prostoru obsahu.

Objeví se vám obrysový rámeček jako na následujícím obrázku. Zvolte možnost Aktualizovat pole a obsah se sám přegeneruje.

20170228wordobsah04