Microsoft Word: Záhlaví a zápatí v dokumentu

Záhlaví a zápatí jsou oblasti v horní a ve spodní části každé
stránky dokumentu. Můžeme zde umístit například své jméno, název
práce, datum, číslo strany apod. K jejich vytvoření použijeme
předdefinované styly ve Wordu, který je součástí balíku Office.

microsoft-office-word

 

Vytvoření záhlaví

Na kartě Vložení klikneme na nabídku Záhlaví. Je zde nabídka již
předdefinovaných záhlaví.

20170228wordzahlavi01

Vyberte například první možnost s jedním předpřipraveným
textovým polem.

Všechno, co napíšete do záhlaví, se zobrazí v záhlaví i na
ostatních stranách dokumentu.
Vložit sem můžete:

  • vlastní text
  • číslo stránky
  • datum a čas
  • nebo také nějakou vlastnost dokumentu

Nabídku vidíte, co všechno je možné umístit do záhlaví, vidíte na
následujícím obrázku. Karta Návrh se otevře kdykoliv poklepáte do
prostoru záhlaví.
 

20170228wordzahlavi02

K psaní na stránce se vrátit poklepáním do prostoru stránky mimo
záhlaví. Nebo klikněte na poslední ikonu Zavřít záhlaví a zápatí na
kartě Návrh.

 


 

Jiné záhlaví na úvodní stránce

Obvykle nepotřebujeme žádné záhlaví na první straně dokumentu,
případně ho chceme odlišné od zbytku práce. V tomto případě na už
zmíněné kartě Návrh naleznete v páse Možnosti zatrhávací políčko
Jiné na první stránce. Nyní můžete editovat záhlaví první stránky.
Pokud následně upravíte jinak záhlaví druhé strany, bude se toto
záhlaví propisovat na stranu 3, 4 a dále. První strana zůstane
zachována.

20170228wordzahlavi03

 

Vytvoření zápatí

Práce se zápatím je obdobná té se záhlavím. Na kartě Vložení zvolíme
tentokrát nabídku Zápatí. Opět jsou zde předdefinovaná zápatí.
Nabídka, co vložit do textových polí zápatí, je analogická se
záhlavím. Obvykle se vkládá číslo stránky.

V kartě Návrh také nastavíte, že chcete jiné záhlaví a zápatí pro
první stránku dokumentu. Do psaní práce se vrátíme už zmiňovaným
poklepáním, nebo přes ikonu křížku.
 

Pokročilejší práce se záhlavím a zápatím

Výše jsme si ukázali, jak se mění záhlaví a zápatí pro první stranu
dokumentu. Ve Wordu je možné samozřejmě nastavit záhlaví a zápatí
různé pro každou stránku nebo kapitolu. Záleží, jakou požadujete
finální úpravu dokumentu.
 

 

Abyste mohli mít jiné záhlaví a zápatí například pro každou
kapitolu, je potřeba umět dokument příslušné rozdělit na samostatné
oddíly. Oddílem může být stránka, několik stran, nebo celá kapitola.
Následně lze každému oddílu přiřadit vlastní styl záhlaví a
zápatí.

Práce s oddíly bude vysvětlena v jiném článku.

0 Responses to “Microsoft Word: Záhlaví a zápatí v dokumentu”


Comments are currently closed.