Microsoft Word: Záhlaví a zápatí v dokumentu

Záhlaví a zápatí jsou oblasti v horní a ve spodní části každé stránky dokumentu. Můžeme zde umístit například své jméno, název práce, datum, číslo strany apod. K jejich vytvoření použijeme předdefinované styly ve Wordu, který je součástí balíku Office.

microsoft-office-word

Vytvoření záhlaví

Na kartě Vložení klikneme na nabídku Záhlaví. Je zde nabídka již předdefinovaných záhlaví.

20170228wordzahlavi01

Vyberte například první možnost s jedním předpřipraveným textovým polem.

Všechno, co napíšete do záhlaví, se zobrazí v záhlaví i na ostatních stranách dokumentu.

Vložit sem můžete:

  • vlastní text
  • číslo stránky
  • datum a čas
  • nebo také nějakou vlastnost dokumentu

Nabídku vidíte, co všechno je možné umístit do záhlaví, vidíte na následujícím obrázku. Karta Návrh se otevře kdykoliv poklepáte do prostoru záhlaví.

20170228wordzahlavi02

K psaní na stránce se vrátit poklepáním do prostoru stránky mimo záhlaví. Nebo klikněte na poslední ikonu Zavřít záhlaví a zápatí na kartě Návrh.

 

 

Jiné záhlaví na úvodní stránce

Obvykle nepotřebujeme žádné záhlaví na první straně dokumentu, případně ho chceme odlišné od zbytku práce. V tomto případě na už zmíněné kartě Návrh naleznete v páse Možnosti zatrhávací políčko Jiné na první stránce. Nyní můžete editovat záhlaví první stránky.

Pokud následně upravíte jinak záhlaví druhé strany, bude se toto záhlaví propisovat na stranu 3, 4 a dále. První strana zůstane zachována.

20170228wordzahlavi03

Vytvoření zápatí

Práce se zápatím je obdobná té se záhlavím. Na kartě Vložení zvolíme tentokrát nabídku Zápatí. Opět jsou zde předdefinovaná zápatí.

Nabídka, co vložit do textových polí zápatí, je analogická se záhlavím. Obvykle se vkládá číslo stránky.

V kartě Návrh také nastavíte, že chcete jiné záhlaví a zápatí pro první stránku dokumentu. Do psaní práce se vrátíme už zmiňovaným poklepáním, nebo přes ikonu křížku.

Pokročilejší práce se záhlavím a zápatím

Výše jsme si ukázali, jak se mění záhlaví a zápatí pro první stranu dokumentu. Ve Wordu je možné samozřejmě nastavit záhlaví a zápatí různé pro každou stránku nebo kapitolu. Záleží, jakou požadujete finální úpravu dokumentu.

 

 

Abyste mohli mít jiné záhlaví a zápatí například pro každou kapitolu, je potřeba umět dokument příslušné rozdělit na samostatné oddíly. Oddílem může být stránka, několik stran, nebo celá kapitola. Následně lze každému oddílu přiřadit vlastní styl záhlaví a zápatí.

Práce s oddíly bude vysvětlena v jiném článku.