EET: Praktické zkušenosti s Elektronickou evidencí tržeb (aktualizováno)

I když se přímo mne osobně nedotýká Elektronická evidence tržeb
(EET), přesto se EET věnuji hned na několika projektech. Proto si do tohoto
článku sepíšu své poznatky a zkušenosti, které se předpokládám hodí
i vám 🙂

Poznámka: článek bude průběžně aktualizován.
eet-elektronicka-evidence-trzeb

Co je vlastně Elektronická evidence tržeb (EET)?

EET je nástroj Finanční správy pro evidenci tržeb podnikatelů. Evidují
se pouze tržby, které je povinné evidovat dle Zákona o Evidenci tržeb
(ZoET).Na jaké tržby se vztahuje povinnost EET? Vesměs jde téměř
o všechny formy plateb, včetně elektronických:

 • platba v hotovosti;
 • platba složenkou;
 • platba skrze platební bránu, tedy platba platební kartou,
  PayPal, apod.;
 • skrze EET musíte evidovat nejen příchozí platby, ale také
  například dobro­pisy.

 Jednodušší je si říci na jaké platby se EET nevztahuje:

 • převodem mezi bankovními účty,
 • platba zálohy

 
Zajímavé je také to, že EET se vztahuje také na podnikatele, kteří
mají eshop jen pro zahraniční zákazníky. Pokud tedy máte eshop, je možné
u vás platit skrze nějakou platební bránu a oficiálně podnikáte
v česku, musíte evidovat všechny tržby skrze EET. Proč? Protože
podnikáte v česku a zde odvádíte také daně.
 

Na jakém principu pracuje EET?

EET má dva režimy:

 • Běžný režim. Pokladna pracuje v režimu online,
  každou transakci eviduje skrze servery EET.
 • Zjednodušený režim. Pokladna pracuje trvale v režimu
  offline. Generovaná účtenka obsahuje Podpisový kód poplatníka (PKP) a
  Bezpečnostní kód poplatníka (BKP).

Každá účtenka/transakce obsahuje Fiskální identifikační kód (FIK),
Podpisový kód poplatníka (PKP), Bezpečnostní kód poplatníka (BKP).

Běžný režim EET

EET posílá informace o realizovaných platbách obousměrnou komunikací se
servery finanční správy s využitím komunikace s pomocí datových zpráv
ve formátu XML. Všechny datové zprávy jsou digitálně podepsány.
Komunikace probíhá v reálném čase a měla by být obsloužena do
2 vteřin.Běžná účtenka obsahuje:

 • Fiskální identifikační kód (FIK) a
 • Bezpečnostní kód poplatníka (BKP).

V případě výpadku internetu účtenka obsahuje:

 • Podpisový kód poplatníka (PKP) a
 • Bezpečnostní kód poplatníka (BKP).

 
V případě, že podnikatele postihne výpadek připojení k internetu,
nebo servery finanční správy nejsou dostupné, má podnikatel na evidenci
tržeb 48 hodin.

Důležité je také zmínit, že podnikatel musí evidovat tržbu až
v okamžiku potvrzení platby, pokud se tedy jedná o transakci realizovanou
skrze online platební bránu, má smysl evidovat tržbu ve smyslu EET až po
potvrzení ze strany platební brány o úspěšnosti platební transakce.
 

Zjednodušený režim EET

Účtenka generovaná ve zjednodušeném režimu neobsahuje Fiskální
identifikační kód (FIK). Podnikatel má povinnost do 5 pracovních dnů od
realizované tržby informovat finanční správu o realizovaných tržbách,
tedy připojit dočasně pokladnu k internetu a spojit se servery EET. Abyste
mohli evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, musíte požádat finanční
správu o povolení k evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu, včetně
uvedení důvodů.Účtenka ve zjednodušeném režimu obsahuje:

 • Podpisový kód poplatníka (PKP) a
 • Bezpečnostní kód poplatníka (BKP).

 

 

Postup jak získat certifikát pro Elektronickou evidenci tržeb

 1. Požádejte o přidělení autentizačních údajů do portálu Daňové
  správy – Žádost o autentizační údaje do EET (Daňový portál finanční správy pro služby EET).

  1. Je třeba mít Datovou schránku, přihlašujete se skrze přihlašovací
   údaje Datové schránky.
  2. Přihlašovací údaje vám budou zaslány do Datové schránky.
  3. Požádat můžete i osobně, pak vám budou přihlašovací údaje
   předány ihned.
 2. Přihlaste se do portálu Daňové správy.
 3. Vyplňte informace o provozovně. Tento krok je nezbytný a bez něj
  nemůžete požádat o certifikát.
 4. Požádejte o certifikát.
 5. Uložte si soukromý klíč (žádost o certifikát) na
  bezpečné místo.
 6. Informace o vygenerování certifikátu vám přijde opět do Datové
  schránky.
   Pra­videlně kontrolujte portál EET zda vám byl
  vygenerován certifikát.
 7. Certifikát nainstalujte do cílového systému/zařízení, kde je
  vyžadován pro správnou funkčnost EET.

 

Další poznámky

Autentizačních údajů do Portálu daňové správy můžete mít víc.
Funguje to na principu shodném s přístupy do Datové schránky. Můžete
tedy mít více uživatelů/zaměs­tnanců/spolupra­covníků, kteří se
přihlašují v rámci vašeho subjektu jako podnikatele. Například můžete
mít přihlašovací údaje jako podnikatel a jako IT technik, který pak
následně bude za vás osobně řešit požadavek na vystavení certifikátu.
Portál daňové správy dokonce podporuje různé úrovně oprávnění
v rámci portálu. Použití více uživatelských účtů doporučuji, je to
bezpečnější a snadněji se pak prokazuje a zjišťuje kdo zneužil, čí
údaje, apod. 

Aktualizace 26.2.2017

Úspěšně jsem implementoval zákazníkovi EET a tak doplňuji další
informace z praxe:

 1. Certifikát vám bude vystaven bez jakékoli notifikace. Je prostě třeba
  pravidelně kontrolovat portál EET, zda již není certikát vystaven.
 2. Pokud jako podnikatel využíváte nějaké zařízení od dodavatele
  služeb, neznamená to, že dané zařízení umí vystavovat platné daňové
  doklady. Je tedy možné, že budete muset stále dělat dvojí práci:

  1. Vystavit potvrzení o evidenci v EET,
  2. Vystavit daňový doklad, účtenku, či paragon.
 3. Vzhledem k výše uvedenému doporučuji prověřit a požadovat od
  dodavatele služeb rovnou zařízení/systém, který jak splňuje požadavky
  vůči EET, tak umí tisknout řádné daňové doklady.

 
Poznámka: Doplnil jsem seznam tržeb povinných evidovat v rámci EET.

 


 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting