EET: Praktické zkušenosti s Elektronickou evidencí tržeb (aktualizováno)

I když se přímo mne osobně nedotýká Elektronická evidence tržeb (EET), přesto se EET věnuji hned na několika projektech. Proto si do tohoto článku sepíšu své poznatky a zkušenosti, které se předpokládám hodí i vám 🙂

Poznámka: článek bude průběžně aktualizován.

eet-elektronicka-evidence-trzeb

Co je vlastně Elektronická evidence tržeb (EET)?

EET je nástroj Finanční správy pro evidenci tržeb podnikatelů. Evidují se pouze tržby, které je povinné evidovat dle Zákona o Evidenci tržeb (ZoET).

Na jaké tržby se vztahuje povinnost EET? Vesměs jde téměř o všechny formy plateb, včetně elektronických:

 • platba v hotovosti;
 • platba složenkou;
 • platba skrze platební bránu, tedy platba platební kartou, PayPal, apod.;
 • skrze EET musíte evidovat nejen příchozí platby, ale také například dobropisy.

 

Jednodušší je si říci na jaké platby se EET nevztahuje:

 • převodem mezi bankovními účty,
 • platba zálohy

 

Zajímavé je také to, že EET se vztahuje také na podnikatele, kteří mají eshop jen pro zahraniční zákazníky. Pokud tedy máte eshop, je možné u vás platit skrze nějakou platební bránu a oficiálně podnikáte v česku, musíte evidovat všechny tržby skrze EET. Proč? Protože podnikáte v česku a zde odvádíte také daně.

 

Na jakém principu pracuje EET?

EET má dva režimy:

 • Běžný režim. Pokladna pracuje v režimu online, každou transakci eviduje skrze servery EET.
 • Zjednodušený režim. Pokladna pracuje trvale v režimu offline. Generovaná účtenka obsahuje Podpisový kód poplatníka (PKP) a Bezpečnostní kód poplatníka (BKP).

Každá účtenka/transakce obsahuje Fiskální identifikační kód (FIK), Podpisový kód poplatníka (PKP), Bezpečnostní kód poplatníka (BKP).

Běžný režim EET

EET posílá informace o realizovaných platbách obousměrnou komunikací se servery finanční správy s využitím komunikace s pomocí datových zpráv ve formátu XML. Všechny datové zprávy jsou digitálně podepsány. Komunikace probíhá v reálném čase a měla by být obsloužena do 2 vteřin.

Běžná účtenka obsahuje:

 • Fiskální identifikační kód (FIK) a
 • Bezpečnostní kód poplatníka (BKP).

V případě výpadku internetu účtenka obsahuje:

 • Podpisový kód poplatníka (PKP) a
 • Bezpečnostní kód poplatníka (BKP).

 

V případě, že podnikatele postihne výpadek připojení k internetu, nebo servery finanční správy nejsou dostupné, má podnikatel na evidenci tržeb 48 hodin.

Důležité je také zmínit, že podnikatel musí evidovat tržbu až v okamžiku potvrzení platby, pokud se tedy jedná o transakci realizovanou skrze online platební bránu, má smysl evidovat tržbu ve smyslu EET až po potvrzení ze strany platební brány o úspěšnosti platební transakce.

 

Zjednodušený režim EET

Účtenka generovaná ve zjednodušeném režimu neobsahuje Fiskální identifikační kód (FIK). Podnikatel má povinnost do 5 pracovních dnů od realizované tržby informovat finanční správu o realizovaných tržbách, tedy připojit dočasně pokladnu k internetu a spojit se servery EET. Abyste mohli evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, musíte požádat finanční správu o povolení k evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu, včetně uvedení důvodů.

Účtenka ve zjednodušeném režimu obsahuje:

 • Podpisový kód poplatníka (PKP) a
 • Bezpečnostní kód poplatníka (BKP).

 

 

Postup jak získat certifikát pro Elektronickou evidenci tržeb

 1. Požádejte o přidělení autentizačních údajů do portálu Daňové správy – Žádost o autentizační údaje do EET (Daňový portál finanční správy pro služby EET).
  1. Je třeba mít Datovou schránku, přihlašujete se skrze přihlašovací údaje Datové schránky.
  2. Přihlašovací údaje vám budou zaslány do Datové schránky.
  3. Požádat můžete i osobně, pak vám budou přihlašovací údaje předány ihned.
 2. Přihlaste se do portálu Daňové správy.
 3. Vyplňte informace o provozovně. Tento krok je nezbytný a bez něj nemůžete požádat o certifikát.
 4. Požádejte o certifikát.
 5. Uložte si soukromý klíč (žádost o certifikát) na bezpečné místo.
 6. Informace o vygenerování certifikátu vám přijde opět do Datové schránky. Pravidelně kontrolujte portál EET zda vám byl vygenerován certifikát.
 7. Certifikát nainstalujte do cílového systému/zařízení, kde je vyžadován pro správnou funkčnost EET.

 

Další poznámky

Autentizačních údajů do Portálu daňové správy můžete mít víc. Funguje to na principu shodném s přístupy do Datové schránky. Můžete tedy mít více uživatelů/zaměstnanců/spolupracovníků, kteří se přihlašují v rámci vašeho subjektu jako podnikatele. Například můžete mít přihlašovací údaje jako podnikatel a jako IT technik, který pak následně bude za vás osobně řešit požadavek na vystavení certifikátu. Portál daňové správy dokonce podporuje různé úrovně oprávnění v rámci portálu. Použití více uživatelských účtů doporučuji, je to bezpečnější a snadněji se pak prokazuje a zjišťuje kdo zneužil, čí údaje, apod.

 

Aktualizace 26.2.2017

Úspěšně jsem implementoval zákazníkovi EET a tak doplňuji další informace z praxe:

 1. Certifikát vám bude vystaven bez jakékoli notifikace. Je prostě třeba pravidelně kontrolovat portál EET, zda již není certikát vystaven.
 2. Pokud jako podnikatel využíváte nějaké zařízení od dodavatele služeb, neznamená to, že dané zařízení umí vystavovat platné daňové doklady. Je tedy možné, že budete muset stále dělat dvojí práci:
  1. Vystavit potvrzení o evidenci v EET,
  2. Vystavit daňový doklad, účtenku, či paragon.
 3. Vzhledem k výše uvedenému doporučuji prověřit a požadovat od dodavatele služeb rovnou zařízení/systém, který jak splňuje požadavky vůči EET, tak umí tisknout řádné daňové doklady.

 

Poznámka: Doplnil jsem seznam tržeb povinných evidovat v rámci EET.

 

 

Odkazy

 

0 Responses to “EET: Praktické zkušenosti s Elektronickou evidencí tržeb (aktualizováno)”


 • No Comments

Leave a Reply


%d blogerům se to líbí: