Microsoft Copilot for Microsoft 365

Microsoft zpřístupnil pro své zákazníky službu Microsoft Copilot for Microsoft 365. Od března 2024 je k dispozici v češtině. Proč by vás měl zajímat?

Od března 2024 je Microsoft Copilot for Microsoft 365 k dispozici v češtině. Proč by vás měl zajímat?

Co je Microsoft Copilot

Microsoft Copilot je chatovací aplikace/robot využívající pro konverzaci umělou inteligenci. Můžete si s ní psát a žádat ji o radu, diskutovat na nějaké téma, či ji přidělovat různé úkoly. Copilot umí hledat na internetu, vytvářet samostatně texty, kreslit obrázky. Pokud se bavíme o základní verzi Microsoft Copilot, omezení má pouze v rámci možností vstupu a výstupu v rámci internetového prohlížeče. Nemůžete tedy čekat že umí spouštět aplikace a pracovat s nimi.

Základní verze zdarma funguje jen jako rozšíření pro prohlížeč Microsoft Edge. Dále existuje Copilot for Microsoft 365 a také Copilot Studio.

 

 

Copilot for Microsoft 365

Copilot for Microsoft 365 již dle názvu napovídá, že je integrován se službou Microsoft 365. Zde již neplatí výše uvedená omezení, protože Copilot má přístup v rámci uživatelského účtu uživatele s licencí Copilotu do poštovních schránek, kalendářů a úložišť v OneDrive, Teams a Sharepoint. Je také integrován s aplikacemi Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Teams.

Můžete jej použít při psaní, kdy navrhuje fráze, věty nebo dokonce celé odstavce na základě kontextu textu. Pomáhá s gramatikou a stylistikou.

Lze jej použít jako analytický nástroj pro analýzu dat, tvorbu přehledů a doporučení pro práci s daty. Pomáhá s vizualizací dat a vytvářením grafů v Excelu.

Může vám pomoci s automatizací úkolů jako jsou třídění e-mailů, plánování schůzek a správa kalendáře.

Příklady využití Copilot for Microsoft 365

V Microsoft Wordu může Copilot pomoci s návrhem obsahu, korekturou textu a formátováním dokumentů.
V Excelu může automatizovat složité výpočty, analyzovat data a vytvářet grafy.
V Outlooku může organizovat e-maily, navrhovat odpovědi a plánovat schůzky.
V Teams může nabízet návrhy pro zprávy a zefektivňovat týmovou spolupráci.

 

 

Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio je nástroj (vývojová platforma), která umožňuje uživatelům vytvářet a přizpůsobovat vlastní inteligentní asistenty a nástroje pomocí AI technologií od Microsoftu. Je navržená tak, aby poskytla firmám a vývojářům možnost optimalizovat a automatizovat různé procesy a pracovní postupy podle jejich specifických potřeb. Jedná se o ekvivalentní nástroj jako je Custom Model ChatGPT.

Příklady využití Copilot Studio

Vývoj vlastních řešení. Firmy mohou vyvíjet specifické nástroje a asistenty, které lépe vyhovují jejich pracovním potřebám a procesům.
Automatizace kancelářských úkolů. Uživatelé mohou automatizovat administrativní a kancelářské úkoly, což vede k vyšší produktivitě.
Personalizovaná podpora. Firmy mohou vytvářet asistenty, kteří poskytují personalizovanou podporu a rady zaměstnancům na základě jejich konkrétních rolí a úkolů.
Zlepšení spolupráce. Asistenti mohou pomáhat týmům lépe spolupracovat, organizovat práci a sdílet informace efektivněji.

 

 

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting

Nechte vzkaz