Google a Yahoo vynucuje od února 2024 přísnější pravidla pro příjem emailů. Bude vyžadovat SPF, DKIM a DMARC (Aktualizace 1.2.2024)

Google přistoupil k restriktivním opatřením v rámci boje proti spamu. Nově tedy od února 2024 bude Google vyžadovat vyšší nároky na odesilatele emailů.

Od února 2024 bude Google vyžadovat vyšší nároky na odesilatele emailů. V podstatě se jedná o striktní požadavek na používání technologií SPF, DKIM a DMARC.

Co to znamená v praxi?

Že vaše poštovní servery musí podporovat výše uvedené technologie, SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) a DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance). Tedy pokud chcete posílat emaily na adresy, které obsluhují poštovní servery Google, tedy Google Workspace (dříve G Suite) a také  Gmail (Google Mail).

Pokud jste správci serverů, znamená to pro vás ověřit, zda tyto výše zmíněné technologie máte aktivní a máte k nim příslušné záznamy na vašich doménách, které využívají příjem a odesílání emailů. Je také zapotřebí tyto technologie vhodně nakonfigurovat. Například DMARC je třeba mít v režimu quarantine, nebo reject.

 

 

Proč to Google chce?

Požadavkem na tyto technologie Google zvýší důvěryhodnost odesílaných e-mailů a sníží tak množství nevyžádaných a škodlivých e-mailů.

Pro představu, například české freemailové služby Seznam.cz a Centrum.cz donedávna (listopad 2023) tyto požadavky nesplňovaly.

 

TIP: Možná budete chtít vědět proč zpráva nebyla doručena. Tuto problematiku popisuje článek Vysvětlení chybových kódů pro nedoručené emaily na Gmail a Yahoo (SMTP Error Code).

 

 

Aktualizace 1.2.2024

Je vhodné doplnit, že DMARC je požadován pro odesilatele, kteří odešlou více než 5000 emailů denně na doménu. Google sice připouští i možnost none, nicméně, vhodnější je vybrat si jednu z možností, popsaných výše, tedy quarantine, nebo reject.

 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting

Nechte vzkaz