Azure Windows VM: Změna písmena dočasného disku (Temporary Drive)

Azure VM používá dočasné disky (Temporary Drive, Temporary Storage), ty v případě virtuálních strojů Azure Windows VM mají přiřazené písmeno D:. To může být z provozních důvodů nepraktické a někdy i nebezpečné. Dá písmeno disku změnit na jiné?

Pokud jste již pracovali někdy s virtuálními stroji Azure Windows VM, kromě systémového disku C: mají disk D:. Tento disk je však dočasným diskem (Temporary Drive, Temporary Storage), respektive lépe česky diskem pro dočasná data. Více informací o Temporary Storage si můžete přečíst v článku Azure VM Temporary Storage: K čemu vlastně slouží disk pro dočasná data (Temporary Drive).

 

UPOZORNĚNÍ
Než provedete nějaké změny na úrovni operačního systému, je vhodné si ověřit, že daná změna je podporována Microsoftem. Pokud byste se totiž dostali do situace, kdy něco přestane fungovat, či změní chování jinak, než je očekáváno, a Microsoft danou změnu konfigurace nebude podporovat, znamenalo by to pro vás reinstalaci operačního systému.

 

Je možné změnit přiřazené písmeno D: pro Temporary Storage dá změnit na jiné, praktičtější, třeba T:? Ano, je to možné. Microsoft tuto možnost podporuje (cca od roku 2022). Dokonce nově zřízené virtuální stroje s Windows mají již nakonfigurován odkládací soubor na tento dočasný disk.

 

 

Pokud tedy chcete, je možné změnit písmeno disku na T: jako Temporary a pro nový datový disk použít písmeno D:.

Písmeno disku můžete změnit ve Správci disků, s pomocí nástroje příkazové řádky diskpart a nově také s pomocí PowerShellu.

 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting

Nechte vzkaz