Azure VM Temporary Storage: K čemu vlastně slouží disk pro dočasná data (Temporary Drive)

Každý virtuální stroj Azure VM používá dočasné disky (Temporary Drive, Temporary Storage). Jaký je vlastně jeho účel? Jaký smysl má virtuální disk, který se kdykoli může smazat?

Pokud jste již pracovali někdy s virtuálními stroji Azure Windows VM, kromě systémového disku C: mají disk D:. Tento disk je však dočasným diskem (Temporary Drive, Temporary Storage), respektive lépe česky diskem pro dočasná data. Obsah disku se tedy v nějakých intervalech maže, při restartu VM, změny velikosti předplatného VM (VM Size), případně při jiných příležitostech. Jaký smysl však má disk, jehož obsah se může kdykoli smazat?

 

 

Co je disk pro dočasná data (Temporary Drive, Temporary Storage)?

Disk pro dočasná data, anglicky Temporary Storage, je disk pro dočasná data. Při konkrétních akcích s virtuálním strojem Azure VM se může jeho obsah smazat. Není tedy vhodné na něj nahrávat data o která nechcete přijít.

Temporary Disk poznáte snadno, ve výchozím stavu je to disk D: s jmenovkou disku Temporary Storage.

Obsah disku D:.

Jak vidíte, na disku je soubor DATALOSS_WARNING_README.txt. Ten obsahuje varování, že disk je dočasný a hrozí ztráta dat.

Obsah varování v souboru DATALOSS_WARNING_README.txt (Anglicky)

WARNING: THIS IS A TEMPORARY DISK.

Any data stored on this drive is SUBJECT TO LOSS and THERE IS NO WAY TO RECOVER IT.

Please do not use this disk for storing any personal or application data.

For additional details please refer to the documentation at: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/managed-disks-overview#temporary-disk

 

Obsah varování v souboru DATALOSS_WARNING_README.txt (Český překlad)

VAROVÁNÍ: TOTO JE DOČASNÝ DISK.

Jakákoli data uložená na tomto disku se MOHOU ZTRATIT a NENÍ MOŽNÉ JE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM OBNOVIT.

Prosím, nepoužívejte tento disk pro ukládání osobních nebo aplikačních dat.

Další podrobnosti naleznete v dokumentaci na adrese: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/managed-disks-overview#temporary-disk

 

 

Jaký účel má disk pro dočasná data (Temporary Drive, Temporary Storage)?

Jaký je tedy účel dočasného disku? Důvodů je mnoho.

Temporary disk na rozdíl od permanentních úložišť (například systémový disk) se nachází na stroji (node), kde aktuálně běží daný virtuální stroj. Díky tomu může mít tento disk vyšší výkon a odezvu než standardní disk. Nevýhodou je zmíněná dočasnost, jakákoli operace jako Stop (deallocation), změna VM Size, nebo jakákoli akce pro údržbu Azure VM tento disk smaže.

 

 

Primární účel tohoto disku je opravdu ukládání dočasných dat. Například odkládací soubor Windows (swap file), TEMP DB pro SQL Server a další dočasná data. Výhodou je, že se tím šetří datový tok mezi pernamentními disky a samotným VM node, kde fyzicky Azure VM běží. To tedy znamená, že za práci s Temporary Storage neplatíte nic, tyto operace jsou zdarma.

 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting

Nechte vzkaz