Azure SQL Database: Jak vypnout, či pozastavit databázi

V průběhu prací na projektu se vám může stát, že potřebujete práce na projektu pozastavit a vrátit se k nim později, například během letních dovolených, nebo během vánočních svátků. Toto je takové delší období řádově v týdnech. Případně může vzniknout urgentní potřeba věnovat se nějakému urgentnímu problému v provozu. V tu dobu tedy nepotřebujete dostupné všechny služby, vypnete tedy všechny virtuální stroje a databáze.

Z různých důvodů se vám může stát, že potřebujete pozastavit provoz běžících prostředků v Azure, mezi něž patří i SQL databáze běžící v Azure. Jak ji vypnete?

Odpověď na tuto otázku je těžká 🙂 záleží nejprve na tom, jaký typ SQL databáze v Azure provozujete. Existují totiž tři úrovně služby Azure SQL Database:

  • Azure SQL Database
  • Azure SQL Managed Instance
  • SQL Server on Azure VMs

a samozřejmě podle toho kterou variantu provozujete, z toho následně vyplývají vaše možnosti vypnutí služby.

 

 

SQL Server on Azure VMs

Nejjednodušší je v principu varianta SQL Server on Azure VMs. SQL Server je dodán ve standardním virtuálním stroji Azure s Windows Server. Pokud chcete začít šetřit prostředky za běh databáze v tomto případě, stačí vypnout virtuální stroj.

Mimochodem v tomto případě se ani nejedná o SQL databázi v režimu PaaS. Nicméně uvádím tuto variantu pro pořádek.

 

Azure SQL Database

V případě PaaS varianty Azure SQL Database je možné provozovat databáze úsporně v případě, že využíváte účtování služeb na bázi virtuálních jader (vCore) a používáte cenový plán bez serveru (Serverless). Pokud tento plán máte, není sice možné vypnout, či pozastavit tuto službu, ale databáze podporuje režim automatického pozastavení (auto-pause delay) v případě, že na ni nechodí žádné požadavky.

Všechny další varianty již neumožňují pozastavení běhu databáze. Pokud vám běží v jiném režimu, obvykle není problém dočasně změnit plán na uvedený vCore – Serverless a následně dle potřeby je možné se vrátit zpět k původnímu výkonnějšímu plánu.

 

 

Azure SQL Managed Instance

V případě varianty spravovaných instancí Azure SQL Managed Instance není možné pozastavení, či vypnutí služby.

 

Seriál o službách Microsoft Azure

 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting