Aktualizace mapových podkladů GPS navigací značky Garmin

Společnosti Garmin nabízí možnost dohrání volitelných map do svých
navigačních přístrojů. Firma se také samozřejmě snaží ochránit svoje
investice a tak proces instalace mapových podkladů není zrovna
nejjednodušší. Protože nikde není pohromadě ucelený popis o této
problematice tak se vám snad tento návod hodí a případně vám pomůže
doplnit si vaše možnosti při práci s navigacemi Garmin. 

Lehký úvod do nabídky mapových podkladů

Navigace značky Garmin jsou oblíbené díky jejich univerzálnosti. Zatím
co třeba společnost TomTom tvrdošíjně nabízí jen silniční navigační
přístroje, Garmin nabízí kompletní portfolio GPS navigací pro jakékoli
prostředí. Největší výhodou Garminu je však kompatibilita mapových
podkladů napříč všemi navigačními přístroji. Díky tomu tak můžete
udělat ze silniční navigace minimálně turistickou navigaci. Jaké mapové
podklady tedy máte k dispozici?

Zákazníci nakupující navigace Garmin v Čechách získají
následující mapové podklady:

 • Garmin City Navigator Europe – silniční mapy západní
  a střední Evropy
 • ATLAS Czech – silniční mapa ČR
 • TOPO Czech – turistická mapa ČR

Zákazníci nakupující navigace Garmin na Slovensku získají
následující mapové podklady:

 • Garmin City Navigator Europe – silniční mapy západní
  a střední Evropy
 • SLOVAKIA ROADS – silniční mapa ČR

Pokud jste navigaci koupili například v Rakousku nebo jiném státě, mapy
Čech a Slovenska jsou dodány pouze jako součást mapového balíku Garmin
City Navigator Europe. Turistické mapy nebývají dodány vůbec a nebo pokud
tak té země kde jste navigaci koupili. V případě, že je navigace velmi
levná je možné, že se jedná o přístroj v promo akci a obsahuje pouze
mapy vybraných zemí (například jen Rakousko, Německo, Itálii a
Francii).

Princip licencování mapových podkladů

Mapové podklady Garminu jsou vždy licencovány na zařízení. Kromě
takovéto klasické licenční fráze dle licenční smlouvy je tento způsob
licencování vynucen také prakticky. Každou mapu, kterou koupíte, musíte
zaregistrovat s pomocí dodaného registračního klíče. Při registraci pak
zadáváte výrobní číslo přístroje a jeho UNIT ID (nebo také označované
jako GPS UNIT ID). Výrobní číslo najdete klasicky na těle přístroje na
jeho spodní straně a je vždy ve tvaru 12B345678. Poslední série
navigací řady Garmin NUVI 760 mívá výrobní číslo začínající
17B123456. GPS UNIT ID je deseti místné číslo a najdete jej v menu
přístroje (Menu – Nastavení – System).

Pokud pak provádíte odemykání map dodaných českým dodavatelem PICODAS
(tzn. české mapy Atlas Czech, TOPO Czech, nebo slovenské mapy Slovakia Roads)
bude vám vygenerován odemykací klíč v této podobě
ABCDE-12345-ABCDE-12345-ABCDE. Odemykací klíč je pak svázán
s registrovaným přístrojem na základě jeho výrobního čísla. Pokud
zkusíte nahrát takto odemčené mapy do jiného přístroje, bude vám
následně neustále hlásit „Mapové podklady nejdou odemčít“ a tyto mapy
nebudou k dispozici.

Pro odemykání mapových podkladů Garmin City Navigator Europe, vám bude
přidělen šesti až osmi místný alfanumerický odemykací klíč.

Aktualizace mapových podkladů

Společnost Garmin (a také její partneři) nabízí službu garance
nejnovější mapy po dobu 60 dnů od nákupu (resp. od prvního použití
navigace). Pokud tedy koupíte navigaci, která obsahuje starší mapové
podklady, máte nárok zdarma si stáhnout mapové podklady a nainstalovat do
přístroje. Zatím co mateřská společnost Garmin vás nutí, abyste tohoto
nároku využili, dokud vám jej nabízí, dodavatelé map ČR a SK jsou
vstřícnější. V případě podobného nároku u mapových podkladů ČR a
SK vám automaticky poskytnou nejnovější mapové podklady bez potřeby
nějaké dodatečné registrace.

Získání registračního klíče a mapových podkladů City
Navigator Europe

V případě, že tedy máte právě koupenou novou GPS navigaci,
doporučuji provést co nejdříve její registraci na stránkách výrobce
my.garmin.com. Před provedením registrace nezapomeňte jít s navigací ven a
„chytit“ signál GPS. Pokud tento krok neprovedete a registrujete ještě
nepoužitou navigaci, přijdete o nárok na nejnovější mapu.

Předem upozorňuji uživatele alternativních prohlížečů, aby
prováděli registraci navigace v prohlížeči Microsoft Internet Explorer,
protože pro dokončení registrace je zapotřebí instalovat doplňky
používající technologii Microsoft ActiveX. Zde provedete registraci vašeho
přístroje, a pokud máte nárok na nejnovější mapové podklady, dozvíte se
to během procesu registrace, kdy vám průvodce nabídne stažení nových
mapových podkladů.

Instalace/aktu­alizace mapových podkladů ČR

K provedení instalace mapových podkladů ČR (Atlas Czech), nebo
turistické mapy (Topo Czech) budete potřebovat po ruce registrační číslo
mapy (najdete většinou na vnitřním víku krabice od navigace), výrobní
číslo navigace a ID navigace.

Na adrese www.garmin.cz/unlock/
provedete registraci a stažení mapových podkladů ke kterým vám byla
přidělena licence.

Po instalaci spusťte program MapSource a proveďte odemknutí všech
mapových podkladů, na které máte licenci.

Při nahrávání nových map (netýká se map City Navigator Europe) se
vždy vytváří nový soubor GARMINGMAPSUP­P.IMG, který tím pádem smaže
předchozí existující mapy. Je tedy potřeba na to myslet a vždy znova
vybrat všechny mapy, které v přístroji chcete mít. Doporučuji také
nahrávat všechny mapy na paměťovou kartu.

TIP: V navigaci si vždy ponechte alespoň 100 MB volného
místa v interní paměti přístroje pro úspěšné provedení aktualizace
firmware přístroje.

Instalace/aktu­alizace mapových podkladů Slovenska

Nahrávání mapových podkladů dodaných slovenským distributorem
probíhá naprosto shodně podle výše popsaného postupu s tím rozdílem že
registraci mapových podkladů provádíte na adrese www.mapserver.sk/unlock/ .

Aktualizace mapových podkladů City Navigator Europe

Oproti mapovým podkladům dodaným českým nebo slovenským dodavatelem
těchto přístrojů jsou mapové podklady západních zemí vždy součástí
přístroje. Nevýhodou těchto mapových podkladů je, že nemůžete provést
redukci map zemí, do kterých nejezdíte a uvolnit si tak dodatečné místo
pro jiný obsah. Taktéž není možné nějakou relativně jednoduchou cestou
provést zálohu těchto map (neexistuje oficiální postup). Stejně tak si
nemůžete mapy přesunout na paměťovou kartu přístroje.

Než začnete jakékoli pokusy s aktualizací mapových podkladů City
Navigator Europe, je třeba mít na paměti, že v tomto případě je
dodavatelem přímo výrobce – společnost Garmin se sídlem v USA. Je proto
nanejvýš vhodné provádět aktualizaci mapových podkladů za pomocí
oficiálních programů a nástrojů dodaných výrobcem, nebo českým
zastoupením. Pokud se vám cokoli stane a řídili jste se instrukcemi, máte
šanci se na někoho obrátit, kdo vám s problémem pomůže. V opačném
případě se vám může stát, že si budete muset zakoupit novou licenci
k mapovým podkladům, která stojí okolo 6000 Kč, což se moc
nevyplatí.

Pokud by jste se chtěli „pojistit“, můžete provést zálohu mapových
podkladů, které jsou v souboru GARMINGMAPPROM­.IMG.

Co potřebujete pro provedení aktualizace map Garmin City Navigator?

 • GPS navigaci (nepoužitou nebo používanou ne déle než 60 dnů – viz
  informace níže) a s firmware na poslední aktuální verzi
 • Počítač nebo notebook (s cca 10 GB volného místa na disku)
 • Připojení k internetu
 • USB kabel pro propojení navigace s počítačem

Systémové požadavky na počítač

K provedení registrace přístroje na Garmin.com budete potřebovat:

 • Microsoft Windows XP / Vista / 7
 • Microsoft Internet Explorer 6 nebo vyšší
 • Garmin Communicator Plugin (pokud jej nemáte nainstalován, budete
  požádáni o jeho instalaci)

Na co nesmíte zapomenout před provedením registrace

Pokud chcete instalovat mapy v rámci „záruky nejnovější mapy“, je
potřeba aby se provedla registrace a instalace nové mapy City Navigator Europe
2009 do 60 dnů od chvíle kdy navigace GPS signál poprvé přijala.

Čemu se však musíte vyvarovat je registrovat „nepoužitou“ navigaci.
Pokud provedete registraci navigace, která ještě neměla možnost přijmout
signál GPS je takový přístroj registrován jako přístroj bez nároku na
aktualizaci poslední mapy. V tomto případě již nárok na „záruku
nejnovější mapy“ nesplňujete a není možné to změnit.

Možné problémy

Problém s registrací přístroje na MY.GARMIN.COM. Před
provedením registrace vašeho přístroje na webu GARMIN.COM musíte provést
první spuštění a nalezení GPS signálu (navigace si tuto informaci uloží
do paměti). V případě, že přístroj registrujete, aniž by navigace kdy
nalezla GPS signál, výrobce vám neumožní stáhnout si nové mapové
podklady a nárok na ně vám zaniká.

Aplikace MapSource nefunguje. S tímto problémem se
nejčastěji můžete setkat, pokud přehrajete novější verzi mapových
podkladů starší verzí. Všechny mapové podklady pro navigace Garmin si
totiž s sebou nesou nějakou tehdejší verzi aplikace MapSource a při
instalaci se neověřují verze souborů. Během instalace mapových podkladů
tak dojde k přepsání novější verze aplikace MapSource její starší
verzí což v naprosté většině případů vyvolá její nefunkčnost.
Řešení je velmi jednoduché – stačí si stáhnout ze stránek Garminu
poslední verzi aplikace MapSource a tu nainstalovat. Mapové podklady při
aktualizaci nebudou dotčeny.

Navigace hlásí: „Mapové podklady nejdou odemčít“.
V případě, že jste provedli špatné zadání informací pro provedení
odemčení mapových podkladů je třeba, abyste kontaktovali dodavatele
navigace (poradí vám prodejce vaší navigace).

Mám jiný problém. Zkuste mi napsat do diskuze, ale
obecně lepší je obrátit se na svého prodejce nebo přímo na zastoupení
českého Garminu: http://www.garmin.cz/podpora/faq/

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting