Aktualizace mapových podkladů GPS navigací značky Garmin

Společnosti Garmin nabízí možnost dohrání volitelných map do svých navigačních přístrojů. Firma se také samozřejmě snaží ochránit svoje investice a tak proces instalace mapových podkladů není zrovna nejjednodušší. Protože nikde není pohromadě ucelený popis o této problematice tak se vám snad tento návod hodí a případně vám pomůže doplnit si vaše možnosti při práci s navigacemi Garmin.

#####Lehký úvod do nabídky mapových podkladů
Navigace značky Garmin jsou oblíbené díky jejich univerzálnosti. Zatím co třeba společnost TomTom tvrdošíjně nabízí jen silniční navigační přístroje, Garmin nabízí kompletní portfolio GPS navigací pro jakékoli prostředí. Největší výhodou Garminu je však kompatibilita mapových podkladů napříč všemi navigačními přístroji. Díky tomu tak můžete udělat ze silniční navigace minimálně turistickou navigaci. Jaké mapové podklady tedy máte k dispozici?

Zákazníci nakupující navigace Garmin v Čechách získají následující mapové podklady:
– **Garmin City Navigator Europe** – silniční mapy západní a střední Evropy
– **ATLAS Czech** – silniční mapa ČR
– **TOPO Czech** – turistická mapa ČR

Zákazníci nakupující navigace Garmin na Slovensku získají následující mapové podklady:
– **Garmin City Navigator Europe** – silniční mapy západní a střední Evropy
– **SLOVAKIA ROADS** – silniční mapa ČR

Pokud jste navigaci koupili například v Rakousku nebo jiném státě, mapy Čech a Slovenska jsou dodány pouze jako součást mapového balíku Garmin City Navigator Europe. Turistické mapy nebývají dodány vůbec a nebo pokud tak té země kde jste navigaci koupili. V případě, že je navigace velmi levná je možné, že se jedná o přístroj v promo akci a obsahuje pouze mapy vybraných zemí (například jen Rakousko, Německo, Itálii a Francii).

#####Princip licencování mapových podkladů
Mapové podklady Garminu jsou vždy licencovány na zařízení. Kromě takovéto klasické licenční fráze dle licenční smlouvy je tento způsob licencování vynucen také prakticky. Každou mapu, kterou koupíte, musíte zaregistrovat s pomocí dodaného registračního klíče. Při registraci pak zadáváte výrobní číslo přístroje a jeho UNIT ID (nebo také označované jako GPS UNIT ID). Výrobní číslo najdete klasicky na těle přístroje na jeho spodní straně a je vždy ve tvaru *12B345678*. Poslední série navigací řady Garmin NUVI 760 mívá výrobní číslo začínající *17B123456*. GPS UNIT ID je deseti místné číslo a najdete jej v menu přístroje (Menu – Nastavení – System).

Pokud pak provádíte odemykání map dodaných českým dodavatelem PICODAS (tzn. české mapy Atlas Czech, TOPO Czech, nebo slovenské mapy Slovakia Roads) bude vám vygenerován odemykací klíč v této podobě *ABCDE-12345-ABCDE-12345-ABCDE*. Odemykací klíč je pak svázán s registrovaným přístrojem na základě jeho výrobního čísla. Pokud zkusíte nahrát takto odemčené mapy do jiného přístroje, bude vám následně neustále hlásit „Mapové podklady nejdou odemčít“ a tyto mapy nebudou k dispozici.

Pro odemykání mapových podkladů Garmin City Navigator Europe, vám bude přidělen šesti až osmi místný alfanumerický odemykací klíč.

#####Aktualizace mapových podkladů
Společnost Garmin (a také její partneři) nabízí službu garance nejnovější mapy po dobu 60 dnů od nákupu (resp. od prvního použití navigace). Pokud tedy koupíte navigaci, která obsahuje starší mapové podklady, máte nárok zdarma si stáhnout mapové podklady a nainstalovat do přístroje. Zatím co mateřská společnost Garmin vás nutí, abyste tohoto nároku využili, dokud vám jej nabízí, dodavatelé map ČR a SK jsou vstřícnější. V případě podobného nároku u mapových podkladů ČR a SK vám automaticky poskytnou nejnovější mapové podklady bez potřeby nějaké dodatečné registrace.

#####Získání registračního klíče a mapových podkladů City Navigator Europe
V případě, že tedy máte právě koupenou novou GPS navigaci, doporučuji provést co nejdříve její registraci na stránkách výrobce my.garmin.com. Před provedením registrace nezapomeňte jít s navigací ven a „chytit“ signál GPS. Pokud tento krok neprovedete a registrujete ještě nepoužitou navigaci, přijdete o nárok na nejnovější mapu.

Předem upozorňuji uživatele alternativních prohlížečů, aby prováděli registraci navigace v prohlížeči Microsoft Internet Explorer, protože pro dokončení registrace je zapotřebí instalovat doplňky používající technologii Microsoft ActiveX. Zde provedete registraci vašeho přístroje, a pokud máte nárok na nejnovější mapové podklady, dozvíte se to během procesu registrace, kdy vám průvodce nabídne stažení nových mapových podkladů.

#####Instalace/aktualizace mapových podkladů ČR
K provedení instalace mapových podkladů ČR (Atlas Czech), nebo turistické mapy (Topo Czech) budete potřebovat po ruce registrační číslo mapy (najdete většinou na vnitřním víku krabice od navigace), výrobní číslo navigace a ID navigace.

Na adrese www.garmin.cz/unlock/ provedete registraci a stažení mapových podkladů ke kterým vám byla přidělena licence.

Po instalaci spusťte program MapSource a proveďte odemknutí všech mapových podkladů, na které máte licenci.

Při nahrávání nových map (netýká se map City Navigator Europe) se vždy vytváří nový soubor \GARMIN\GMAPSUPP.IMG, který tím pádem smaže předchozí existující mapy. Je tedy potřeba na to myslet a vždy znova vybrat všechny mapy, které v přístroji chcete mít. Doporučuji také nahrávat všechny mapy na paměťovou kartu.

**TIP:** V navigaci si vždy ponechte alespoň 100 MB volného místa v interní paměti přístroje pro úspěšné provedení aktualizace firmware přístroje.

#####Instalace/aktualizace mapových podkladů Slovenska
Nahrávání mapových podkladů dodaných slovenským distributorem probíhá naprosto shodně podle výše popsaného postupu s tím rozdílem že registraci mapových podkladů provádíte na adrese www.mapserver.sk/unlock/ .

#####Aktualizace mapových podkladů City Navigator Europe
Oproti mapovým podkladům dodaným českým nebo slovenským dodavatelem těchto přístrojů jsou mapové podklady západních zemí vždy součástí přístroje. Nevýhodou těchto mapových podkladů je, že nemůžete provést redukci map zemí, do kterých nejezdíte a uvolnit si tak dodatečné místo pro jiný obsah. Taktéž není možné nějakou relativně jednoduchou cestou provést zálohu těchto map (neexistuje oficiální postup). Stejně tak si nemůžete mapy přesunout na paměťovou kartu přístroje.

Než začnete jakékoli pokusy s aktualizací mapových podkladů City Navigator Europe, je třeba mít na paměti, že v tomto případě je dodavatelem přímo výrobce – společnost Garmin se sídlem v USA. Je proto nanejvýš vhodné provádět aktualizaci mapových podkladů za pomocí oficiálních programů a nástrojů dodaných výrobcem, nebo českým zastoupením. Pokud se vám cokoli stane a řídili jste se instrukcemi, máte šanci se na někoho obrátit, kdo vám s problémem pomůže. V opačném případě se vám může stát, že si budete muset zakoupit novou licenci k mapovým podkladům, která stojí okolo 6000 Kč, což se moc nevyplatí.

Pokud by jste se chtěli „pojistit“, můžete provést zálohu mapových podkladů, které jsou v souboru \GARMIN\GMAPPROM.IMG.

###Co potřebujete pro provedení aktualizace map Garmin City Navigator?
– GPS navigaci (nepoužitou nebo používanou ne déle než 60 dnů – viz informace níže) a s firmware na poslední aktuální verzi
– Počítač nebo notebook (s cca 10 GB volného místa na disku)
– Připojení k internetu
– USB kabel pro propojení navigace s počítačem

###Systémové požadavky na počítač
K provedení registrace přístroje na Garmin.com budete potřebovat:
– Microsoft Windows XP / Vista / 7
– Microsoft Internet Explorer 6 nebo vyšší
– Garmin Communicator Plugin (pokud jej nemáte nainstalován, budete požádáni o jeho instalaci)

###Na co nesmíte zapomenout před provedením registrace
Pokud chcete instalovat mapy v rámci „záruky nejnovější mapy“, je potřeba aby se provedla registrace a instalace nové mapy City Navigator Europe 2009 do 60 dnů od chvíle kdy navigace GPS signál poprvé přijala.

Čemu se však musíte vyvarovat je registrovat „nepoužitou“ navigaci. Pokud provedete registraci navigace, která ještě neměla možnost přijmout signál GPS je takový přístroj registrován jako přístroj bez nároku na aktualizaci poslední mapy. V tomto případě již nárok na „záruku nejnovější mapy“ nesplňujete a není možné to změnit.

#####Možné problémy
**Problém s registrací přístroje na MY.GARMIN.COM.** Před provedením registrace vašeho přístroje na webu GARMIN.COM musíte provést první spuštění a nalezení GPS signálu (navigace si tuto informaci uloží do paměti). V případě, že přístroj registrujete, aniž by navigace kdy nalezla GPS signál, výrobce vám neumožní stáhnout si nové mapové podklady a nárok na ně vám zaniká.

**Aplikace MapSource nefunguje.** S tímto problémem se nejčastěji můžete setkat, pokud přehrajete novější verzi mapových podkladů starší verzí. Všechny mapové podklady pro navigace Garmin si totiž s sebou nesou nějakou tehdejší verzi aplikace MapSource a při instalaci se neověřují verze souborů. Během instalace mapových podkladů tak dojde k přepsání novější verze aplikace MapSource její starší verzí což v naprosté většině případů vyvolá její nefunkčnost. Řešení je velmi jednoduché – stačí si stáhnout ze stránek Garminu poslední verzi aplikace MapSource a tu nainstalovat. Mapové podklady při aktualizaci nebudou dotčeny.

**Navigace hlásí: „Mapové podklady nejdou odemčít“.** V případě, že jste provedli špatné zadání informací pro provedení odemčení mapových podkladů je třeba, abyste kontaktovali dodavatele navigace (poradí vám prodejce vaší navigace).

**Mám jiný problém.** Zkuste mi napsat do diskuze, ale obecně lepší je obrátit se na svého prodejce nebo přímo na zastoupení českého Garminu: http://www.garmin.cz/podpora/faq/

0 Responses to “Aktualizace mapových podkladů GPS navigací značky Garmin”


  • No Comments

Leave a Reply


%d blogerům se to líbí: