Windows XP: Chyba při instalaci Service Pack 3 – Systém Windows zjistil, že nejméně jeden chráněný základní systémový soubor (jádro) v počítači byl změněn

Nedávno jsem se setkal se známým který měl různé potíže s Windows
kde prvopočátkem problémů byl chybějící Service Pack 3 pro jeho Windows
XP. Po doporučení jeho instalace se však setkal s následujícím
hlášením a odmítnutím instalace servisního balíčku.

Systém Windows zjistil, že nejméně jeden chráněný základní
systémový soubor (jádro) v počítači byl změněn. Aktualizace Service
Pack obsahuje aktualizované verze těchto souborů, které poskytují stabilní
prostředí pro aplikace. Z důvodu této změny nebude aktualizace Service
Pack nainstalována. Další informace naleznete v článku znalostní báze
Knowledge Base číslo Q327101 na adrese http://support.microsoft.com.


Problém v tomto případě způsoboval upravený soubor jádra (Kernel)
systému, který obsahoval jiné logo zobrazované při spuštění systému.
Instalátor tak však nemohl provést aktualizaci systému.

Problém se dá vyřešit velmi snadno tím že se vypne používání
upraveného jádra systému které je zapnuté v souboru boot.ini

[boot loader] timeout=30
default=multi(0)dis­k(0)rdisk(0)par­tition(1)WIN­DOWS

[operating systems]
multi(0)disk(0)rdis­k(0)partition(1)WIN­DOWS=„Microsoft Windows XP
Professional“ /fastdetect /kernel=ntkrnlmp­.exe

Stačí odebrat text v posledním řádku „/kernel=ntkrnlmp­.exe“
takže upravený soubor pak bude vypadat následně:

[boot loader] timeout=30
default=multi(0)dis­k(0)rdisk(0)par­tition(1)WIN­DOWS

[operating systems]
multi(0)disk(0)rdis­k(0)partition(1)WIN­DOWS=„Microsoft Windows XP
Professional“ /fastdetect

Po restartu systému pak již instalace Windows XP Service Pack 3 jde
provést.

Odkazy

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting