Seznam nejnovějších verzí Visual C++ Runtime

Pro běh aplikací napsaných ve Visual C++ potřebujete běhové
prostředí Visual C++ Runtime. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů
stability byste měli používat nejnovější verzi. Jenže jak ji zjistit?
Continue reading ‘Seznam nejnovějších verzí Visual C++ Runtime’