Microsoft 365/Office 365: Přednáška o přechodu Masarykovy univerzity na Microsoft 365/Office 365 pro 30 tisíc uživatelů

V posledních měsících řeším intenzivně přechod na cloudové služby, zejména na Microsoft 365 (původně Office 365). Proto se snažím také najít užitečné podklady, dokumenty, školení a přednášky. A nedávno jsem narazil na tuto přednášku.

Přednáška popisuje přechod Masarykovy univerzity na služby Microsoft 365. Přednáška je moc zajímavá z následujících důvodů:

  • na rozdíl od jiných přednášek řeší praktické zkušenosti,
  • nebojí se popisovat problémy, včetně problémů na straně Microsoftu,
  • řeší správu identit (identity management) a jejich integraci s vlastním systémem identit,
  • popisuje integraci a výměnu dat, včetně možnosti a zkušenosti s API Microsoft 365,
  • popis praktických zkušeností s některými konkrétními aplikacemi, například OneDrive a SharePoint,
  • v některých případech je porovnáváno onpremise a cloud prostředí.

 

 

I když mi v přednášce chybělo více informací, protože přednáška je docela krátká na takové téma, přesto ji hodnotím jako jednu z nejlepších, protože je zde minimum teorie a maximum praxe.

Přednáška je taky zajímavá proto, že se jedná o popis se zkušenostmi z prostředí, kde je 5000 zaměstnanců a desítky tisíc studentů.

 

 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting