JIRA: Jak přidělit práva pro správu projektů

V případě, že v JIRA spravujete projekty, musíte mít práva správce,
nebo mít příslušná oprávnění v rámci spravovaného projektu.
Například pro správu Agile Boardu a jednotlivých Sprintů v JIRA je třeba
mít minimálně práva správce pro daný projekt. Jak tato práva nastavit,
aniž by musel mít uživatel vyšší práva než je nutné?Z bezpečnostních důvodů není vhodné, aby běžní uživatelé měli
práva správce. Dokonce správci sítě by měli vykonávat běžnou pracovní
činnost jen v rámci běžného uživatelského účtu s minimálními
oprávněními. Je proto lepší přidělit potřebná práva jen danému
uživateli. Pokud spravujete přístupy ve větší organizaci, je vhodnější
použít přidělení práv na skupiny.

Jak přidělit práva správce projektu v JIRA?

atlassian-jira
Pro účely tohoto článku, budeme chtít přidělit oprávnění správce
projektu, či projektů na skupinu. Máme projekt ATLAS, vytvoříme tedy
skupinu s názvem project-atlas-admins. Pak přejdeme do projektu
ATLAS do jeho správy Project Settings – Users and
Roles
. Vpravo nahoře klepněte na Add users to a
role
, do pole Users or groups napište
skupinu project-atlas-admins a jako roli ponechte
Administrators a klepněte na tlačítko Add.

Nyní už stačí v rámci projektu ATLAS přidávat jednotlivé uživatele
to skupiny project-atlas-admins a noví členové této skupiny budou
mít automaticky práva správce k projektu ATLAS.

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting