Deployment: Uživatel .Default není výchozí uživatel

Při deploymentu aplikací a především jejich konfiguraci jste jistě řešili nějaké to nastavení na uživatele. A možná, tak jako já, jste si mysleli, že to vyřešíte nastavením pro uživatele .Default. Jak asi tušíte, můj i váš předpoklad je mylný 🙂

Jak jsem postupně více a více pronikal do konfigurace Windows a aplikací, řešil jsem často problém, jak nakonfigurovat něco pro uživatele. Většinou se řešením ukázalo použitím politik Group Policy, protože většina aplikací je podporuje. Myšleno aplikace, které počítají s potřebami korporací. Časem jsem se nevyhnutelně musel setkat s aplikacemi, které nepodporují Group Policy a začalo hledání. Nicméně, většinou, toto nastavení nebylo příliš striktně vyžadováno, takže po půlhodině hledání se tato věc přestala řešit. Nakonec se však časem se objevily aplikace, kde opravdu bylo nutné řešit nastavení pro uživatele a tak jsem rozjel nový výzkum.

Při hledání na internetu jsem našel doporučení, že mám použít účet .Default, který je výchozím účtem pro všechny uživatele. Skrze tento výchozí účet se přenese nastavení na všechny další účty. O co jde? Mám na mysli HKEY_USERS.Default, kde v registry hive HKEY_USERS jsou všechny uživatelské účty ve Windows.

Bohužel to nefunguje. Proč? Protože účet .Default je aliasem pro účet S-1-5-18 (HKEY_USERS\S-1-5-18). Účet S-1-5-18 je SID pro Local System account. Tuto větev registru tedy používají pouze aplikace, běžící pod účtem SYSTEM (Local System).

Závěrem tedy je, že řešení očekávané skrze HKEY_USERS.Default nebude fungovat.

 

 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting