Azure: Jednodušší vymazávání strojů Azure VM

Donedávna, pokud jste chtěli v Azure vymazat virtuální stroj Azure VM, jste musel související prostředky vymazat ručně. To se konečně změnilo.

Pokud jste chtěli v Azure vymazat virtuální stroj Azure VM, smazal se jen samotný VM. Zůstala po něm síťová karta a disk. Ty jste museli dodatečně dohledat a smazat ručně. Nedávno Microsoft tento proces vylepšil a k lepšímu.

Jak vidíte na obrázku, nenapadá mne co vylepšovat, vymazání konečně proběhne kompletně včetně všech navazujících objektů k danému virtuálnímu stroji. Dokonce je možné s pomocí volby Apply force delete, vymazat běžící virtuální stroj 🙂

 

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting