Umístění souborů Backup Error Logs ve Windows Server 2003

Nedávno jsem si víc hrál se zálohovacím nástrojem k Windows Server 2003. Konkrétně jsem laboroval se zálohovacími skripty. Pokud tedy přes příkazovou řádku používáte ntbackup.exe a záloha se nějak nezdaří je na řady Eventlog kde se dozvíte proč tomu tak je. Bohužel k mé smůle jsem se setkal taky s následujícími hláškami které mě odkazovaly na Backup Error Log:

> NTBackup error: ‚The operation failed. Consult the Backup Report for more details.‘
nebo
> End Operation: Warnings or errors were encountered. Consult the backup report for more details.

V nápovědě jsem nic nenašel, až po chvíli hledání na google jsem našel správnou informaci (přímo v microsoft.com). Report log soubor z NTBACKUP se ukládá vždy do profilu uživatele do složky *** Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\ ***. V případě uživatele Administrator bude celá cesta následující:

> C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\

Logy se ukládají v textové podobě do souborů backup01.log až backup10.log, uchovává se tedy maximálně 10 logů a pak se přepisují.

###Odkazy
– „How to Save Backup Report Logs to an Alternate Location“:http://support.microsoft.com/kb/241162/en-us

2 Responses to “Umístění souborů Backup Error Logs ve Windows Server 2003”


  • Hm, toť objev…
    ve skriptech použij (powershell)
    $cesta = (Get-Item ‚HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders‘).GetValue(„Local AppData“) + „\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data“

    Get-ChildItem -path $cesta | sort LastWriteTime -Descending | select -First 1

    funguje 100%

  • @addragon: dík, ale každej nemůže vědět všechno. powershell navíc nepoužívám ale zrovna se ho učím takže i tak dík 🙂

Leave a Reply