PowerShell: Přizpůsobení nabídky Start Windows 10 skrze PowerShell (ProTIP)

Windows 10 obsahují novou verzi skriptovacího jazyka PowerShell 5.0, která podporuje přizpůsobení nabídky Start. S pomocí této rozšířené sady cmdletů je tak možné provést volitelnou konfiguraci více počítačů v podnikové síti a sjednotit tak nastavení v celé síti. 

Ve Windows PowerShell 5.0 jsou k dispozici nové příkazy:

  • export-startlayout pro export nastavení nabídky Start
  • import-startlayout pro import nastavení nabídky Start

 

Export nastavení nabídky Start s pomocí příkazu PowerShell ve
Windows 10

export-startlayout -as bin -path c:\custom\startscre­enlayout.bin –verbose

 

 

Import nastavení nabídky Start s pomocí příkazu PowerShell ve
Windows 10

import-startlayout -layoutpath c:\custom\star­tscreenlayout­.bin -mountpath %systemdrive%

 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting