Virtualizace pro náročné – recenze VMware GSX Server 3.1 (z roku 2005)

VMware GSX Server 3.1 nenabízí jen vyšší výkon, ale i spoustu
dalších zajímavých možností o kterých si nyní přečtete v této
recenzi.

Instalace a ovládání

Instalace probíhá běžným způsobem jako u všech ostatních produktů
VMware. Pokud budete chtít provozovat vzdálenou správu přes http klient
(webový prohlížeč), je třeba mít ve Windows nainstalovanou a aktivní
službu Microsoft Internet Information Server (dále jen IIS) nebo v Linuxu
Apache. Instalace nepožaduje restart (pokud nevyberete během instalace
zakázání funkce Autoplay). Je ale zajímavé, že odebrání „vnucuje“
restart bez rozdílu způsobu instalace, ale to jsou jen takové detaily. Mezi
podporovanými systémy jsou Windows 2000 serverové edice, Windows Server
2003 a řada distribucí Linuxu. S překvapením jsem však zjistil, že
instalace bez problémů proběhla i na Windows XP Professional (ve Windows
2000 to nejde). Ovládání se v porovnání s VMware Workstation
principielně nezměnilo, jen nyní nespouštíme aplikaci ručně, ale zavádí
se už sama během spouštění systému jako služba. S prostředím VMware se
pracuje vlastně pouze pomocí konzole, která se napojí na běhový stroj.
Podle popsaného principu výše je vidět že budeme potřebovat nějaký
nástroj pro vzdálenou správu. Výrobce nám nabízí dvě možnosti. Je
možné použít klienta VMware Virtual Machine Console (dále jen jako VMC)
nebo http klienta (internetový prohlížeč). Pro vzdálenou správu je možné
využít vlastního klienta nebo http klienta (webový prohlížeč). Pro
vytváření, konfiguraci a především monitoring slouží správa pomocí
http klienta. Pro práci ve virtuálním stroji s operačním systémem
slouží klient VMC. Pro práci s GSX serverem je třeba kombinovat oba
způsoby a není možné bohužel používat jen jeden prostředek pro správu.
VMware Virtual Machine Console vypadá prakticky stejně jako prostředí VMware
Workstation. Práce s GSX serverem pomocí internetového prohlížeče
přinese zajímavější možnosti. Během práce s GSX serverem přes
prohlížeč máte úplné a přehledné podání informací o počtu
virtuálních strojů jejich běhu, případně událostí o běhu a zátěži
serveru a využití operační paměti. Připojování přes prohlížeč
probíhá na portu 8222 (normální komunikace). Pokud existuje zabezpečené
spojení SSL na portu 8333, jste tam ihned přesměrováni. Tvar adresy je
HTTP://:8222/ nebo
HTTPS://:8333/ . Porty jsou pevně definovány a nelze
je změnit.

 
Přehled událostí virtuálního stroje. Není vysloveně detailní, ale
informace pro rozbor problémů stačí. Na pozadí je vidět skrytý status
monitor.

Klady oproti Microsoft Virtual Server 2005 (dále jen VS2005) jsou
v přehlednějším monitoringu, GSX Server nabízí kromě zátěže procesoru
(jako VS2005), také využití operační paměti. Navíc je vše přehledně
detailně rozdělenou mezi virtuální stroje a samotný mateřský systém
(hostitele). Tímto prostředím je možné jedním pohledem a z jednoho místa
získat kompletní přehled o využití serveru. Výhodou je také nezávislost
na platformě, která je vykoupena nutností používat pro práci
s hostujícím systémem klienta VMC. Velmi se mi líbí možnost stáhnout a
nainstalovat tohoto klienta v prohlížeči z hostitelského počítače.
Podporovány jsou všechny obvyklé prohlížeče, jmenovitě: Microsoft
Internet Explorer 5.5, Netscape Navigator 7, Mozzila 1.0. Navíc jsem zkoušel
Mozzilu Firefox 0.9.3 a Operu 7.54. Opera ale nepracuje tak jak by měla,
nezobrazí se ani okno s dialogem pro zadání přihlašovacích informací.
Z internetového prohlížeče můžete vybrat a spustit příslušný
virtuální stroj, spustit klienta VMC a napojit se na něj. Pokud používáte
jiný prohlížeč než MSIE, musíte v něm vytvořit asociaci MIME pro
automatické načtení konfiguračního souboru. Nevýhodou je naopak
„nekonzistentní“ ovládání s nutností kombinovat oba způsoby práce.
VS2005 se především zaměřuje na práci přes Internet Explorer a není
třeba vůbec používat klienta pro vzdálenou správu. Na druhou stranu,
uživatele mající Linux nebo preferující SW od této komunity jak známo
Microsoft (prozatím) podporovat nebude.

Využití a migrace

Kromě klasického nasazení se staršími operačními systémy z důvodu
kompatibility jsem se setkal se zajímavými příklady využití při řešení
problémů se starým HW. V případě, že vám odchází starší server, ale
nechcete kupovat nový HW a případně i další licence na SW, nainstalujete
do přiměřeně výkonného serveru VMware GSX server a můžete využít
přebytek výkonu stávajícího serveru.

 
Pro práci s HW se mi zdá příjemnější http klient než klient VMC. Na
základním přehledu je zde více informací než v klientovi VMC.

Nejdůležitější je výkon

Samozřejmě další věcí, kterou bych očekával oproti desktopové
variantě Vmware, je vyšší výkon. Samotná práce se systémem
nasvědčovala, že tomu tak je. Dokumentace je velmi podrobná, tak jako
obvykle. Dokumentace je složena ze 4 příruček: Virtual Machine Guide
(362 stran), Administration Guide (236 stran), VMware Scripting API
(130 stran), Guest Operating System – Installation Guide (146 stran).
Dokumenty jsou v PDF formátu a jsou navzájem provázány, takže je fajn je
číst a přecházet mezi různými příručkami podle odkazů v dokumentaci.
Pokud si připlatíte k licenci 50USD dostanete tyto příručky v tištěné
podobě a instalační CD.


Poměrně podrobný status monitor. Dole v okně je vidět rozvinutá
nabídka u vybraného virtuálního stroje a informace o využití
prostředků HW.

Hodnocení

VMware GSX Server je logickým pokračováním své nižší varianty pro
osobní využití. Pokud máte výkonný server a chcete více využít jeho
výkonu toto je velice vhodný prostředek jak toho dosáhnout.

Klady: velký výkon, zaměnitelnost strojů mezi GSX
Serverem a Workstation, PXE boot a další viz. text.
Zápory: chyba v dokumentaci, nutnost instalovat klienta pro
vzdálenou správu, chybí možnost škálování výkonu jednotlivých
strojů.
Hodnocení: fle­xibilní a výkonný virtuální stroj se
širokou škálou podporovaných operačních systémů.

Výrobce
VMware, Inc.
www.vmware.com

Cena
Od 83.188,– Kč bez DPH pro 2 CPU systém (v ceně je podpora na jeden rok,
pondělí-čtvrtek, 6–18h).

HW požadavky pro hostitele
733MHz nebo rychlejší x86 procesor,
512MB (až 64GB)
16bit grafický adaptér
130MB pro Windows systémy, 20MB pro Linux systémy
1GB doporučen pro každý virtuální stroj

HW požadavky pro klienta vzdálené správy
266MHz nebo rychlejší x86 procesor,
64MB (až 64GB)
16bit grafický adaptér
20MB pro Windows systémy, 10MB pro Linux systémy

Použitý HW pro hostitele
Intel Celeron 2,5GHz
1GB RAM
40GB HDD
3COM 10/100kbps
ATI RADEON 7000 VE 32MB

Odkazy

Stránky
produktu

Reference
Zkušební verze
(vyžaduje registraci)
 

Revize dokumentu: r01a05
© 2005 michal zobec. Všechna práva vyhrazena.

michal zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting