Upgrade licence software Microsoftu v praxi (upgrade z Windows XP na Windows 7)

Nedávno jsem narazil na velmi zdařilý článek týkající ukázky
aplikace licencování a zejména upgrade v praxi. Tento článek je také pro
lidi kteří si nejsou jisti jak probíhá mechanizmus upgrade licence
(stávající licenci starého produktu povýšíte na nově vydanou verzi
produktu).

Prakticky totožný systém používají multilicenční smlouvy, které
většinou fungují jako upgrade ze stávajícího OEM SW na nový SW včetně
výhodnějších podmínek. Tento článek tedy může být zajímavý také pro
správce sítí, kteří tuto problematiku řeší. 

Základní fakta

 1. Jestliže si koupíte software, kupujete si pouze právo pro užívání
  tohoto software za podmínek ustanovených licenčními podmínkami
  (u Microsoftu jsou to konkrétně End User License Agreement / EULA) a také
  Autorským zákonem (v České republice).
 2. Jestliže tento software nainstalujete, potvrdíte tím mimo jiné výše
  zmiňované licenční podmínky.

  • Licenční smlouva Windows 7 EULA obsahuje: “Použitím softwaru
   přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte.
   Místo toho jej vraťte prodejci a obdržíte náhradu ve formě peněz či
   zboží.”
 3. Jestliže jste si zakoupili licenci pro upgrade, musí být tato licence
  pokryta plnou licencí jedné z předcházejících verzí produktu (dle
  definice licenční smlouvy k upgrade produktu).

  • Pasáž v licenční smlouvě Windows 7 týkající se upgrade obsahuje:
   “Chcete-li upgradovat software, musíte být drţitelem licence na software,
   na nějţ se tento upgrade vztahuje.”

Pro snadnější pochopení tohoto mechanizmu je použita grafická
prezentace výše uvedeného:

Příklad upgrade

[singlepic id=289 float=none]

Příklad upgrade Windows XP na Windows 7

[singlepic id=290 float=none]

Jak vidíte na obrázcích, pokud máte licenci Windows XP a koupíte upgrade
na Windows 7, není problém tento upgrade provést. Vše je v tomto případě
v pořádku.

Příklad upgrade bez hlavní (podkladové) licence

[singlepic id=291 float=none]

Příklad upgrade bez hlavní (podkladové) licence na Windows 7

[singlepic id=292 float=none]

V případě pořízení upgrade na Windows 7 je problém s tím že
nesplňujete požadavek na vlastnictví plné licence k nějakému
předchozímu produktu jako je například Windows XP nebo Windows Vista. Za
této situace nesplňujete podmínky licenční smlouvy, která toto
jednoznačně vyžaduje.

Nezapomínejte

 1. V případě upgrade zanikají licenční podmínky původního produktu a
  platí výhradně nové licenční podmínky upgradovaného produktu (protože
  ten právě používáte).
 2. V případě upgrade licence OEM produktu, zůstává produkt OEM produktem
  (to je jediná vyjímka oproti původnímu pravidlu).
 3. Licenci OEM Microsoft Windows (a obecně všech OEM Microsoft produktů)
  není možné přenést na jiný počítač.

Odkazy

michal zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting