SQL Server Express je zdarma, ale …

SQL Server Express je nejoblíbenější a nejpoužívanější edicí SQL Server v malých a středních firmách. To že je k dispozici zdarma má však svá omezení.

microsoft-sql-server

 

Jaká má SQL Server Express omezení?

Omezení je relativně hodně, pokud provozujete nějakou nenáročnou aplikaci, tak vám moc vadit nebudou.

SQL Server Express má následující omezení:

 • Umí využít jen jedno jádro procesoru. Každá instance SQL Serveru je omezena na méně než jeden procesor, nebo 4 jádra.
 • Umí využít jen omezené množství operační paměti. Express edice SQL Server má také omezení využití operační paměti:
  • Velikost využité paměti pro buffer je 1410 MB na každou instanci.
  • Velikost dat, se kterými umí pracovat SQL Server v operační paměti je 352 MB.
 • Databáze má omezenou velikost. Maximální velikost databáze může být 10 GB.

 

 

Licenční omezení provozu SQL Server Express

SQL Server nelze provozovat v klientských systémech Windows jako síťovou aplikaci. Toto není přímo limit na straně SQL Server, SQL Server můžete klidně instalovat i ve Windows 10. Toto omezení je na úrovni licenční a to na straně klientských systémů Windows, tedy Windows 7, Windows 8 a Windows 10. Některé společnosti však přesto běžně provozují databázový server síťově na těchto klientských systémech. Jedná se však o porušení licenčních podmínek Windows 10, protože ve Windows 10 je možné používat jako síťové funkce sdílení souborů, sdílení tiskáren a tiskové služby, IIS (webový server). Je to logické, protože další funkce a služby jsou v tomto směru očekávány pro provoz na systémech Windows Server, které jsou k tomu určeny.

Pro pořádek zde uvádím důležité části licenční smlouvy Windows 10, které tato práva definují a omezují:

 • Odstavec 2. Práva k instalaci a užívání, bod C. Omezení., část (V) Omezení: Výrobce či instalátor a společnost Microsoft si vyhrazují všechna práva (například práva podle zákonů o duševním vlastnictví), která vám nejsou v této smlouvě výslovně udělena. Tato licence například nedává žádná práva k následujícím operacím, které tedy nesmíte provádět:
  (v) používat software jako serverový software nebo pro komerční hostingové služby, zpřístupnit jej pro současné používání více uživateli v síti, instalovat software na serveru a umožnit uživatelům vzdálený přístup k němu nebo jej instalovat na zařízení k použití vzdálenými uživateli;
 • Odstavec 2. Práva k instalaci a užívání, bod D. Scénáře používání více uživateli, část (III) Připojení zařízení: Přístup k softwaru, který je nainstalován v licencovaném zařízení, můžete umožnit až 20 dalším zařízením za účelem používání následujících funkcí softwaru na licencovaném zařízení: souborová služba, tiskové služby, Internetová informační služba, sdílení připojení k internetu a telefonní služby na licencovaném zařízení. Za účelem synchronizace dat mezi zařízeními můžete přístup k softwaru v licencovaném zařízení umožnit libovolnému počtu zařízení. Tento odstavec však neznamená, že máte právo nainstalovat software nebo používat jeho primární funkci (odlišnou od funkcí uvedených v tomto odstavci) v kterémkoli z těchto zařízení.

 

 

Různých dalších limitů a omezení je samozřejmě víc, ale ty vyplývají spíše z povahy samotné edice databázového serveru. Logicky asi nikdo nebude očekávat, že základní edice zdarma bude podporovat provoz v režimu Clusteru nebo High-Availability. 🙂

 

Odkazy

0 Responses to “SQL Server Express je zdarma, ale …”


 • No Comments

Leave a Reply


%d blogerům se to líbí: