SQL Server Express je zdarma, ale …

SQL Server Express je nejoblíbenější a nejpoužívanější edicí SQL
Server v malých a středních firmách. To že je k dispozici zdarma má
však svá omezení.

microsoft-sql-server

 

Jaká má SQL Server Express omezení?

Omezení je relativně hodně, pokud provozujete nějakou nenáročnou
aplikaci, tak vám moc vadit nebudou.SQL Server Express má následující
omezení:

 • Umí využít jen jedno jádro procesoru. Každá instance
  SQL Serveru je omezena na méně než jeden procesor, nebo 4 jádra.
 • Umí využít jen omezené množství operační paměti.
  Express edice SQL Server má také omezení využití operační
  paměti:

  • Velikost využité paměti pro buffer je 1410 MB na každou instanci.
  • Velikost dat, se kterými umí pracovat SQL Server v operační paměti je
   352 MB.
 • Databáze má omezenou velikost. Maximální velikost
  databáze může být 10 GB.

 

 

Licenční omezení provozu SQL Server Express

SQL Server nelze provozovat v klientských systémech Windows jako
síťovou aplikaci.
Toto není přímo limit na straně SQL Server, SQL
Server můžete klidně instalovat i ve Windows 10. Toto omezení je na
úrovni licenční a to na straně klientských systémů Windows, tedy Windows
7, Windows 8 a Windows 10. Některé společnosti však přesto běžně
provozují databázový server síťově na těchto klientských systémech.
Jedná se však o porušení licenčních podmínek Windows 10, protože ve
Windows 10 je možné používat jako síťové funkce sdílení souborů,
sdílení tiskáren a tiskové služby, IIS (webový server). Je to logické,
protože další funkce a služby jsou v tomto směru očekávány pro provoz
na systémech Windows Server, které jsou k tomu určeny.Pro pořádek zde
uvádím důležité části licenční smlouvy Windows 10, které tato práva
definují a omezují:

 • Odstavec 2. Práva k instalaci a užívání, bod
  C. Omezení., část (V) Omezení: Výrobce
  či instalátor a společnost Microsoft si vyhrazují všechna práva
  (například práva podle zákonů o duševním vlastnictví), která vám
  nejsou v této smlouvě výslovně udělena. Tato licence například nedává
  žádná práva k následujícím operacím, které tedy nesmíte provádět:
  (v) používat software jako serverový software nebo pro komerční hostingové
  služby, zpřístupnit jej pro současné používání více uživateli
  v síti, instalovat software na serveru a umožnit uživatelům vzdálený
  přístup k němu nebo jej instalovat na zařízení k použití vzdálenými
  uživateli;
 • Odstavec 2. Práva k instalaci a užívání, bod
  D. Scénáře používání více uživateli, část
  (III) Připojení zařízení: Přístup k softwaru, který
  je nainstalován v licencovaném zařízení, můžete umožnit až
  20 dalším zařízením za účelem používání následujících funkcí
  softwaru na licencovaném zařízení: souborová služba, tiskové služby,
  Internetová informační služba, sdílení připojení k internetu a
  telefonní služby na licencovaném zařízení. Za účelem synchronizace dat
  mezi zařízeními můžete přístup k softwaru v licencovaném zařízení
  umožnit libovolnému počtu zařízení. Tento odstavec však neznamená, že
  máte právo nainstalovat software nebo používat jeho primární funkci
  (odlišnou od funkcí uvedených v tomto odstavci) v kterémkoli z těchto
  zařízení.

 

 

Různých dalších limitů a omezení je samozřejmě víc, ale ty
vyplývají spíše z povahy samotné edice databázového serveru. Logicky asi
nikdo nebude očekávat, že základní edice zdarma bude podporovat provoz
v režimu Clusteru nebo High-Availability. 🙂
 

Odkazy

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting