SQL Server Express je zdarma, ale …

SQL Server Express je nejoblíbenější a nejpoužívanější edicí SQL Server v malých a středních firmách. To že je k dispozici zdarma má však svá omezení.

microsoft-sql-server

Jaká má SQL Server Express omezení?

Omezení je relativně hodně, pokud provozujete nějakou nenáročnou aplikaci, tak vám moc vadit nebudou. SQL Server Express má následující omezení:

  • Umí využít jen jedno jádro procesoru. Každá instance SQL Serveru je omezena na méně než jeden procesor, nebo 4 jádra.
  • Umí využít jen omezené množství operační paměti. Express edice SQL Server má také omezení využití operační paměti:
    • Velikost využité paměti pro buffer je 1410 MB na každou instanci.
    • Velikost dat, se kterými umí pracovat SQL Server v operační paměti je 352 MB.
  • Databáze má omezenou velikost. Maximální velikost databáze může být 10 GB.

K poslednímu bodu je dobré zmínit, že počet databází omezen není.

 

 

Licenční omezení provozu SQL Server Express

SQL Server nelze provozovat v klientských systémech Windows jako síťovou aplikaci. Toto není přímo limit na straně SQL Server, SQL Server můžete klidně instalovat i ve Windows 10. Toto omezení je na úrovni licenční a to na straně klientských systémů Windows, tedy Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 a Windows 11. Některé společnosti však přesto běžně provozují databázový server síťově na těchto klientských systémech. Jedná se však o porušení licenčních podmínek klientských Windows, protože v klientských Windows je možné používat jako síťové funkce sdílení souborů, sdílení tiskáren a tiskové služby, IIS (webový server). Je to logické, protože další funkce a služby jsou v tomto směru očekávány pro provoz na systémech Windows Server, které jsou k tomu určeny. Pro pořádek zde uvádím důležité části licenční smlouvy Windows 10, které tato práva definují a omezují:

  • Odstavec 2. Práva k instalaci a užívání, bod C. Omezení., část (V) Omezení: Výrobce či instalátor a společnost Microsoft si vyhrazují všechna práva (například práva podle zákonů o duševním vlastnictví), která vám nejsou v této smlouvě výslovně udělena. Tato licence například nedává žádná práva k následujícím operacím, které tedy nesmíte provádět: (v) používat software jako serverový software nebo pro komerční hostingové služby, zpřístupnit jej pro současné používání více uživateli v síti, instalovat software na serveru a umožnit uživatelům vzdálený přístup k němu nebo jej instalovat na zařízení k použití vzdálenými uživateli;
  • Odstavec 2. Práva k instalaci a užívání, bod D. Scénáře používání více uživateli, část (III) Připojení zařízení: Přístup k softwaru, který je nainstalován v licencovaném zařízení, můžete umožnit až 20 dalším zařízením za účelem používání následujících funkcí softwaru na licencovaném zařízení: souborová služba, tiskové služby, Internetová informační služba, sdílení připojení k internetu a telefonní služby na licencovaném zařízení. Za účelem synchronizace dat mezi zařízeními můžete přístup k softwaru v licencovaném zařízení umožnit libovolnému počtu zařízení. Tento odstavec však neznamená, že máte právo nainstalovat software nebo používat jeho primární funkci (odlišnou od funkcí uvedených v tomto odstavci) v kterémkoli z těchto zařízení.

 

 

Různých dalších limitů a omezení je samozřejmě víc, ale ty vyplývají spíše z povahy samotné edice databázového serveru. Logicky asi nikdo nebude očekávat, že základní edice zdarma bude podporovat provoz v režimu Clusteru, nebo High-Availability. 🙂

 

Odkazy

 

Aktualizace článku

6.7.2018

článek vydán.

4.3.2023

drobné úpravy textů. aktualizace odkazů.

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting

Nechte vzkaz