System Center Configuration Manager: Task Sequence Error Code 0x80070490 (ProTIP)

Nedávno jsem se setkal s problémem u nefunkčního deploymentu OS Windows
7. Po výběru Task Sequence průvodce oznámil chybu 0×80070490.

161008sccm1


microsoft-System-Center-ConfigMgr-2012-R2Řešení tohoto problému je celkem jednoduché, Task Sequence Error Code
0×80070490 značí potíže s konfigurací pevného disku.

Pro zjištění skutečných příčin je samozřejmě nutné zkontrolovat
log soubor smsts.txt. V detailech jsem zjistil obecný problém, nešlo
nakonfigurovat žádnou z partition na pevném disku. Problém byl skutečně
v pevném disku na cílovém zařízení.

 

 

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting