Příručka pro nasazení Office 2010 v síti (Deployment guide for Office 2010)

Pokud jste správcem sítě a nasazujete aplikace s pomocí Group Policy (skupinových politik) určitě se vám hodí tato příručka popisující nasazení Office 2010 v síti. Příručka má 224 stran (v angličtině) a věnuje se velmi podrobně problematice nasazení Office 2010 v síťovém prostředí.

Celá příručka se asi nejvíc věnuje procesu aktivace Office 2010 a přizpůsobení konfigurace jednotlivých programů z balíku Office pro uživatele.

###Odkazy
– „Deployment guide for Office 2010“:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5d0e7e0e-9e9b-43ba-a9ab-4775a26ffc2e&displaylang=en (anglicky)

0 Responses to “Příručka pro nasazení Office 2010 v síti (Deployment guide for Office 2010)”


  • No Comments

Leave a Reply