Příručka pro nasazení Office 2010 v síti (Deployment guide for Office 2010)

Pokud jste správcem sítě a nasazujete aplikace s pomocí Group Policy
(skupinových politik) určitě se vám hodí tato příručka popisující
nasazení Office 2010 v síti. Příručka má 224 stran (v angličtině) a
věnuje se velmi podrobně problematice nasazení Office 2010 v síťovém
prostředí. 

Celá příručka se asi nejvíc věnuje procesu aktivace Office 2010 a
přizpůsobení konfigurace jednotlivých programů z balíku Office pro
uživatele.

Odkazy

michal zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting