Přechod na nové verze Visual Studio 2010

Microsoft plánuje s příchodem nové verze vývojového nástroje Visual
Studio 2010 zásadní změny v označování verzí, názvech licencování a
přibalených verzích předplatného Microsoft Developer Network Subscription
(MSDN Subscription)

Stručný popis změn

 • Mění se struktura produktové řady Visual Studio a úrovně
  služeb MSDN
 • Visual Studio 2008 Professional with MSDN Professional se přejmenovává
  na Visual Studio 2010 Professional with MSDN. Tato edice je základní edicí
  pro profesionální vý­voj.
 • Ruší se edice Visual Studio 2008 Professional with MSDN Premium
 • Sloučené edice VSTS 2008 Development Edition a VSTS 2008 Database
  Edition se nově jmenují Visual Studio 2010 Premium with MSDN. Tato edice
  poskytuje kromě všech funkcí v edici Professional též pokročilé
  nástroje pro vývoj aplikací – analýzu kódu, metriky kódu,
  profilování, měření pokrytí kódu testy, analýzu dopadu změn v kódu,
  změnové řízení a nasazení databázového schématu, generování dat a
  všechny druhy funkčních testů od databázové vrstvy až po automatizované
  testy uživatelského rozhraní.
 • Ruší se týmové edice VSTS 2008 Test Edition a VSTS 2008 Architecture
  Edition.
 • Dřívější nejvyšší edice VSTS 2008 Team Suite se nově jmenuje
  Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN. Tato edice poskytuje kromě všech
  funkcí v edici Premium též nástroje pro pokrytí celého životního cyklu
  vývoje – od návrhu až po konečné otestování. Jedná se zejména o UML
  diagramy, analýzu architektury aplikace, automatickou kontrolu správné
  architektury aplikace, zátěžové testování, akceptační testování,
  správu virtuálních testovacích prostředí a historické
  ladění. 
 • Přibývá zcela nový produkt Visual Studio Test Elements 2010 with MSDN,
  který je určen pro testery, kteří nic nevyvíjejí. Slouží k definici,
  plánování a provádění akceptačních testů.
 • MSDN ve výše zmíněných produktech Professional, Premium, Ultimate a
  Test Elements bude obsahovat licenci na neomezený počet instalací produktu
  Team Foundation Server 2010 a jednu klientskou licenci (CAL) na Team Foundation
  Server 2010.
 • MSDN ve výše zmíněných produktech Premium a Ultimate bude obsahovat
  licenci na Expression Studio 3.
 • Visual Studio 2010 Express verze budou dostupné, ruší se Visual Studio
  Standard.

Součástí změn v licencování jsou také různě výhodné promo akce
kdy většinou stávající předplatitel upgraduje na vyšší verzi než jakou
v současné době má. Bližšší informace najdete v odkaze níže.

Odkazy

michal zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting