PowerShell: Ověřování DNS záznamů v internetu

Při práci s DNS záznamy v internetu si potřebuji občas nezávisle na jiných nástrojích ověřit, že daný záznam obsahuje požadované, či očekávané informace. Pro tyto účely existuje i pár externích nástrojů, ale proč je používat, když si vystačíme s tím co máme ve Windows, tedy s PowerShellem?

 

Úvod

Pro ověření DNS záznamů u domén (nejen) v internetu můžete použít PowerShell. Pro naše účely poslouží commandlet Resolve-DnsName, který umí vše, co potřebujete.

Poznámka: Ověřeno mám u PowerShell verze 5.1 ve Windows 10 1809.

 

Jak zjistit všechny A záznamy u domény

Pro výpis všech záznamů typu A u domény vám postačí následující příklad:

Resolve-DnsName -Name seznam.cz -Type A

 

Jak zjistit všechny MX záznamy u domény

Pro výpis všech záznamů typu MX u domény vám postačí následující příklad:

Resolve-DnsName -Name seznam.cz -Type MX

 

 

Jak zjistit PTR záznam skrze DNS servery Google

Pro výpis PTR záznamu, přiřazeném k IP adrese vám postačí následující příklad. Oproti výše uvedeným příkladům, je zde odlišnost v tom, že parametr Server definuje DNS servery, kterých se chci na DNS záznamy zeptat. V tomto případě se tedy záznamy ověřují nikoli u interních DNS serverů, či DNS serverů mého ISP, ale u DNS serverů Google (8.8.8.8).

Resolve-DnsName -Name 77.75.78.42 -Server 8.8.8.8 -Type PTR

 

 

Tip pro jiné DNS servery

Kromě DNS serverů Google, s IP 8.8.8.8, můžete použít i DNS servery CloudFlare s IP adresou 1.1.1.1. 😉

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting