Northrop Grumman B-21 Raider nový revoluční nástupce B-2? (aktualizováno 11.2.2018)

B-2 Spirit je strategický bombardér letectva USA. I přes to, že byl
zařazen do služby v roce 1997, je stále prakticky jediný svého druhu.
Oficiálně prozatím žádný jiný strategický bombardér se plnými stealth
vlastnostmi neexistuje. Po dvaceti letech ve službě, se U.S. Air Force
rozhodlo pracovat na jeho následníkovi.

Průběh vývoje projektu

B-21 vychází z projektu Long Range Strike-Bomber (LRS-B), jehož vývoj byl
zahájen v červenci 2014 předložení žádosti o návrh (request for
proposal) vybraným leteckým společnostem.
Projekt neprobíhá klasickým způsobem jako při vývoji ostatních
letounů. Výběrové řízení bylo dvoukolové s tím rozdílem, že již
neproběhla stavba fyzického prototypu. Místo fyzického prototypu se
využívá technologií virtuálních prototypů, kde se porovnávaly
virtuální modely s parametry navrženými jejich týmy. Projekt je tajný
z důvodu ztížení informovanosti potencionálních protivníků konat
protiopatření na základě informací z projektu. Díky tomuto
nestandardnímu průběhu projektu běží projekt v současnosti o tři roky
rychleji, než při běžném režimu. Toto opatření a celkový přístup
k projektu vývoje letounu je na základě zkušeností, zejména negativních,
s projektem F-35. V tomto případě se obě strany snaží vyvarovat
problémů, které měl vývoj F-35.

Do druhého kola postoupil Northrop Grumman a společný team Lockheed Martin
s Boeingem.

V říjnu 2015 bylo oznámeno, že Northrop Grumman vyhrál zakázku.

Oficiální bojový název Raider je na počest náletu podplukovníka Jimmy Doolitla ve 2. světové válce na
Tokyo 18. dubna 1942
.

První stroje by měly být dodávány v roce 2020. Očekávaná
počáteční operační způsobilost (Initial operating capability) je
v roce 2030.

 


 

Očekávané využití

Předpokládá se, že kromě klasické role strategického bombardéru bude
schopen také zastávat role sběru informací, řízení boje (C4) a
záchytného stíhače.
Měl by nahradit stávající bombardéry Rockwell B-1 Lancer a Boeing
B-52 Stratofortress

Očekává se nákup minimálně 100 bombardérů B-21. Dvě interní
studie USAF předpokládají maximální počet 145 letadel.

Podle shodného designu odtokové hrany křídel a trupu, jako měl
v původním návrhu jeho předchůdce B-2, se předpokládá, že jeho hlavní
určení je let pouze ve velkých výškách (výškový strategický bombardér
s velmi dlouhým doletem).

Vzhledem ke koncepci plánovaného nasazení F-35 se předpokládá, že
může B-21 sloužit také v roli datového uzlu a retranslační stanice.
Může tak zajišťovat propojení F-35 pohybujících se v okolí a
případně zajistit přenos dat skrze satelitní datovou linku
s velitelstvím.

Dalším předpokladem je role nosiče malých bezpilotních letounů
létajících v rojích.

Mezi další zvažované způsoby nasazení, zejména do silně bráněných
území, jako může být Čína, je společné nasazení spolu s novým
dálkovým stíhačem o němž právě probíhají studie. Nasazení by mělo
být podobné, jako v případě bombardovacích svazů B-29 Superfortress nad
Německem, spolu s doprovodnými stíhači P-51 Mustang v období druhé
světové války.

Protiváhou B-21 by měl být ruský Tupolev PAK-DA, který má
v budoucnosti nahrazovat stávající strategické bombardéry Tupolev
Tu-160 a jeho vývoj byl zahájen o mnoho let dříve. První prototyp PAK-DA
by měl být hotov v roce 2025.

Čína vyvíjí taktéž strategický stealth bombardér, označený jako
Xian H-20, Xian Hong-20, nebo Xian H-X. Taktéž tento letoun by měl být
k dispozici pro testy v roce 2023.

 


 

Technické parametry a vlastnosti

B-21 by mohl používat stejné motory jako F-35, tedy Pratt & Whitney
F135. Díky tomu by se měla snížit jejich cena.
Celý letoun, včetně jeho systémů (software) je koncipován podobně jako
F-35 jako otevřená architektura.
 

Osobní poznámky

Uvedená informace o použití motorů F135 z letounu F-35 se zdá
sporná. Na jednu stranu je to jistě vítaný krok pro zvýšení výroby a
snížení ceny. Jenže stíhaček F-35 má být několik stovek, počty se
v ideálním případě pohybují přes 1000 kusů, v tom případě
100–130 motorů je navýšení výroby řádově o pár procent,
v ideálním případě se bude jednat téměř o 10%. Jak moc to sníží
cenu?Pokud se kouknete na obrázek B-21, všimnete si vyšší šípovitosti
křídla oproti B-2. V tomto případě by se tedy nemělo jednat
o podzvukový letoun. Vzhledem k uvedené možné roli záchytného stíhače
a také jeho plánované náhrady za nadzvukový B-1 lze očekávat rychlost
blížící se alespoň dvojnásobku zvuku (2 Ma). Za těchto podmínek, pokud
se má jednat o strategický bombardér s velmi dlouhým doletem, si
nedokážu představit dva použité motory F135 jako dostatečné svým
výkonem. Stávající strategické bombardéry mají obvykle vyšší počet
motorů. Dva motory F135 se sice svým výkonem blíží výkonu motorů
B-1 i B-2, ale pokud by se mělo jednat o letoun s parametry blízkými B-1,
tak je již rozdíl markantní při použití přídavného spalování pro
dosažení vyšší rychlosti.

 • B-1, 4 motory o celkovém tahu 309 kN (547 kN s přídavným
  spalováním);
 • B-2,  4 motory o celkovém tahu 308 kN (nemá přídavné
  spalování);
 • B-52, 8 motorů o celkovém tahu 608 kN (nemá přídavné
  spalování);
 • Motor F135, 2 motory o celkovém tahu 250 kN (382 kN s přídavným
  spalováním).

Jediným řešením pro splnění výše uvedených charakteristik by bylo
snížení nesené výzbroje na podobnou, nebo nižší hmotnost jako má
B-2. Zatím co B-1 má nosnost 34 t, B-2 pouze 18 t. Pokud se má však
jednat o kompletní náhradu všech tří stávajících letounů, nejsem si
jist, jestli by se chtělo USAF vydat cestou snižování nesené výzbroje. 

Aktualizace 5.2.2018

Doplnil jsem tři další odkazy (poslední tři v pořadí) a drobně doplnil
odstavec Průběh vývoje projektu. 

Aktualizace 7.2.2018

Doplnil jsem informace o čínském ekvivalentu B-21. 

Aktualizace 11.2.2018

Doplnil jsem informaci o dokončení ruského prototypu PAK-DA.
 

Tento článek je vydán pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC
BY-SA 4.0)
.
 

Odkazy

1 Response to “Northrop Grumman B-21 Raider nový revoluční nástupce B-2? (aktualizováno 11.2.2018)”


Comments are currently closed.