Microsoft Sysinternals Suite – Process Explorer verze 15.40

Jednou z novinek desktopového prostředí Windows 8 (8.1), je vylepšený
správce úloh, který mimo jiné zobrazuje přehled o spuštěných procesech.
Ten se po dlouhé roky nikterak zásadně nezměnil, takže náročnější
uživatelé Windows museli sáhnout po aplikacích třetích stran. Jednou
z nejznámějších je aplikace Process Explorer, která je součástí balíku
Windows Sysinternals Suite. Pokud jste se ještě nikdy nedívali na procesy
běžící ve vašem systému, naleznete je právě ve správci úloh. Ten
spustíte s pomocí kombinace kláves Ctrl + Shift + Esc.

[singlepic id=305 w=240 h=320 float=]

Process Explorer

Jak už název napovídá, Process Explorer slouží k procházení
aktuálně běžících procesů. Běžící procesy jsou aplikace, případně
jejich součásti, jako jsou pomocné DLL knihovny. Jeho největší výhodou
oproti integrovanému správci procesů ve Windows 7 je především jeho
schopnost zobrazit podrobnější informace.

Process Explorer se neinstaluje a můžete jej spouštět například
z flash disku na kterémkoli PC. Samotné rozhraní programu je jednoduché,
přehledné a v jeho ovládání se uživatel po chvíli snadno zorientuje.
Vedle nástrojové lišty jsou mini grafy, informující o využití procesoru,
operační paměti RAM a pevného disku.

[singlepic id=306 w=320 h=240 float=]

Pokud na mini grafy klepnete, zobrazí se vám dialog System
Information
s podrobnějšími informacemi o využití systému.  
[singlepic id=307 w=320 h=240 float=]

Nejdůležitější jsou však samotné sloupce. Ty poskytují přehledné
informace o všech běžících procesech a podprocesech. Zde lze nalézt
první výhodu oproti výchozímu správci, právě ve stromové struktuře
zobrazení. Velmi přehledně působí barevné rozlišení běžících
procesů – růžově zbarvené procesy jsou procesy systémové, zatímco
modré jsou vaše vlastní (běží pod vaším uživatelským účtem).

 • Process – zobrazuje přehled aktuálně běžících
  procesů a jejich podprocesů.
 • CPU – zobrazuje procentuální využití CPU
  jednotlivými procesy.
 • Private Bytes – zobrazuje množství alokované
  privátní virtuální paměti.
 • Working Set – zobrazuje množství alokované fyzické
  paměti.
 • PID – slouží pro zobrazení unikátních
  identifikátorů jednotlivých procesů.
 • Description – zobrazuje informace o funkci
  procesu.
 • Company Name – zobrazuje informace o tvůrci
  procesu.

Prohlédnout si můžeme rovněž podrobné vlastnosti každého
spuštěného procesu, či podprocesu. Najdeme tady podrobné informace o tom,
jak daný proces využívá síť a která síťová spojení navazuje, jak
využívá GPU, jsou zde informace o spuštěných vláknech, informace
o zabezpečení, celkový graf výkonu a další užitečné podrobnosti,
jejichž převážnou většinu ve výchozím správci nenalezneme.  
[singlepic id=308 w=320 h=240 float=]

Nespornou výhodou Process Exploreru je možnost zobrazit ve spodní části
.dll knihovny, které daný proces využívá a získat tak mnohem lepší
přehled o jeho závislostech.   [singlepic id=309 w=320 h=240 float=]

Zvolené procesy lze ukončovat buď jednotlivě, nebo jako celé stromy.
Můžeme je rovněž restartovat, uspávat (Suspend) nebo měnit jejich
prioritu. Informace o jednotlivých procesech lze rovněž dohledávat online
za pomoci kontextové nabídky a volby Search Online.

Pokud se vám Process Explorer zamlouvá více než původní Správce úloh
ve Windows, jednoduchým kliknutím na Options a zaškrtnutím položky
Replace Task Manager, dojde k jeho náhradě.

Process Explorer a Windows 8.1

Windows 8 a Windows 8.1 přišly po mnoha letech se značně vylepšeným
Správcem úloh. Pokud bychom se však měli podívat výhradně na správu
procesů, pak výchozí správce ve Windows 8.1 za Process Explorerem stále
značně zaostává.

Pro běžného uživatele je integrovaný správce úloh ve Windows
8.1 více než dostatečný. Podporuje stromovou strukturu a online
vyhledávání v kontextové nabídce. Je přehledně rozdělen na:

 • Aplikace,
 • Procesy na pozadí,
 • Procesy systému Windows.

Neposkytuje však natolik podrobné informace jako Process Explorer.
Neumožňuje zobrazit využívané DLL knihovny. Nepodporuje funkci Suspend a
celkově je jeho informační hodnota oproti Process Exploreru zlomková. Pokud
však nepatříte k náročným uživatelům, pak je správce ve Windows
8.1 více než dostatečný.

[singlepic id=310 w=320 h=240 float=]  

Odkazy

Zdroje