Microsoft Team Foundation Server 2013: použití vlastní instance SQL Serveru

Microsoft Team Foundation Server 2013 Express je dodán v kompaktní
podobě, jednoduchého instalačního průvodce, který nedovolí moc toho při
instalaci zkazit. Problém však může nastat v situaci, kdy chcete provést
instalaci do vlastní SQL Instance v Microsoft SQL Server a nebo se vám také
může stát, že instalace přibaleného SQL Server selže. 

Problémy při instalaci Microsoft Team Foundation Server 2013 Express

Microsoft Team Foundation Server 2013 Express je verzí zdarma a tudíž
samozřejmě obsahuje různá omezení. Jedním z omezení je chybějící
možnost pokročilé konfigurace Advanced Wizard. Při konfiguraci TFS
jste tedy odkázání na volbě konfiguračního průvodce, který například
mně nabízel instanci SQL Serveru, která mi vyhovovala. Konfigurační
průvodce vám neumožní vybrat vlastní instanci SQL Serveru dle
vaší volby.

Konfigurace TFS 2013 Express pro použití vlastní instance SQL
Serveru

Jak jsem již zmiňoval, konfigurační průvodce TFS 2013 Express vám
neumožní vybrat vlastní instanci SQL Serveru dle vaší volby. Toto omezení
je však možné obejít využitím nástroje tfsconfig.exe, který
umožní konfigurovat celý Team Foundation Server z příkazové řádky.

Řešením je tedy použití následujícího příkazu s pomocí kterého
nasměrujete konfiguračního průvodce na požadovanou SQL instanci:

tfsconfig unattend /configure /type:basic
/inputs:SqlIn­stance=SERVERSQLIN­STANCENAME

V případě že máte server s názvem TFSSERVER a v něm vytvořenou
instanci SQL Serveru TFS2013EXPRESS, vypadá příkaz následně:

tfsconfig unattend /configure /type:basic
/inputs:SqlIn­stance=TFSSER­VERTFS2013EX­PRESS

Odkazy

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting