Microsoft Solution Accelerator for Business Desktop Deployment (BDD) 2007 Beta 2 je dostupný ke stažení, plus malý úvod k BDD

Nová verze Solution Acceleration for Microsoft Business Desktop
Deployment (BDD) 2007 ve verzi Beta 2 je k dispozici na serveru connect.micro­soft.com (poža­dována
registrace).

Co je nového v Beta 2? Zejména narostla velikost o polovinu, tzn. na
1,565 GiB.
Výpis změn oproti verzi Beta 1 je zde:

 • Zero Touch Installation (ZTI) using SMS 2003 (requires OSD Update build
  3726) in addition to Lite Touch Installation (LTI) when SMS 2003 is not
  in place.
 • Windows XP desktop image creation.
 • x64 hardware (running Windows XP or Windows Vista).
 • BDD Workbench installation of the Windows AIK during first use.
 • Windows Deployment Services images for Refresh, Replace, New, and Upgrade
  scenarios.
 • BDD Workbench now builds the set of files needed for SMS 2003 OS Deployment
  Feature Pack package creation.
 • Office 2007 deployment is integrated into the BDD Workbench to build the
  source share, create, and populate the application selection screens.
 • New OS source move feature—faster than copy when adding a new OS to
  Workbench and the source is the same drive—primarily added to enhance demos
  and training.
 • Application grouping with dependency checking.
 • Product ID key handling for Windows XP and Windows Vista deployment
  scenarios.
 • Removable media deploy points and better filtering to reduce
  media size.
 • Fewer restrictions on version mixing of newer WAIK and Vista releases. 
  Version checks now performed and detected issues are displayed.
 • User State Migration Tool (USMT) update for Windows Vista RC1.

Největším rysem BDD 2007 Beta 2 je tedy nově podpora platformy x64.
Další novinkou je aktualizace a tím pádem podpora Windows Vista Release
Candidate 1 (RC1).
K čemu je Microsoft Solution Accelerator for Business Desktop
Deployment?

Pokud tuto sadu nástrojů neznáte a jste systémovým správcem v podniku
s větším počtem uživatelů (nad 50), mohli by jste se s tímto nástrojem
seznámit a případně zauvažovat nad jeho přínosem, zejména pokud jde
o výraznější úsporu času. BDD je sice určen prakticky pro korporace
o počtu 300 a více počítačů, ale není na škodu trochu jej nastudovat a
případně si jej přizpůsobit k obrazu svému.

Microsoft Business Desktop Deployment řeší celý proces nasazení
operačních systémů Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Vista spolu
s kancelářským balíkem Microsoft Office System 2003 a Microsoft Office
System 2007, nebo jak jej v poslední době nazývá Microsoft –
2007 Microsoft Office System. Celý proces řeší doslova komplexně od
dokumentů s podrobnými informacemi o jednotlivých fázích instalace a
jejich řešení přes formuláře potřebné pro průzkum před samotným
nasazením celého instalačního systému, až nástroje schopné vám
vygenerovat jednotlivé instalační skripty podle vašich požadavků.

Pokud tedy máte a četli jste dokumentaci Resource Kit k vašemu hlavnímu
klientskému systému (Windows XP Professional nebo nově Micrososoft Windows
Vista jakékoli edice), jistě si pamatujete uvodní kapitoly knihy
o průzkumu, testech před nasazením apod. Business Desktop Deployment je
takovým velice praktickým doplňkem k této knize, která vlastně uzavírá
kolo celého procesu. Pokud totiž máte knihu Resource Kit k vašemu systému
a BDD, nic jiného již nepotřebujete.

I kdyby jste se nezajímali o deployment ve velkých podnicích, ale
zajímáte se o nový operační systém Microsoft Windows Vista, tak by vás
měl BDD 2007 zajímat, protože je to zatím patrně jediná cesta jak se
dostat k Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) a k Windows
Preinstallation Environment (Windows PE) ve verzi 2.0, která je založena na
Windows Vista.

Co obsahuje Microsoft Solution Accelerator for Business Desktop
Deployment 2007?

BDD 2007 Beta 2 poskytuje řešení pro distribuci
Windows Vista a 2007 Microsoft Office system do firemního
počítače.

Usability

 • BDD Explorer graphical user interface
 • BDD Release Notes

Included Tools and Related
Guidance

 • Microsoft Application Compatibility Toolkit
  5.0 
 • Microsoft User State Migration Tool 3.0
 • Microsoft Windows Enterprise Learning Framework User
  Kit 
 • Windows Automated Installation Kit (WAIK) User’s Guide
  for Windows Vista 
 • Microsoft Windows Preinstallation Environment
  2.0 
 • Standalone task sequencer derived from System Center
  Configuration Manager 2007 

Technical Solution Guidance

 • Getting Started Guide
 • Plan, Build, and Deploy Guide
 • Application Compatibility Feature Team Guide
 • Application Management Feature Team Guide
 • Infrastructure Remediation Feature Team
  Guide 
 • Security Feature Team Guide
 • User State Migration Feature Team Guide 
 • Computer Imaging System Feature Team Guide
 • Deployment Feature Team Guide
 • Lite Touch Installation Guide
 • Zero Touch Installation Guide
 • Configuration Reference
 • Deployment Configuration Guide
 • Deployment Configuration Samples Guide
 • Operations Readiness Feature Team Guide
 • Plan, Build, and Deploy Guide for Office
  Upgrades 
 • Office Deployment Guide
 • Enterprise Learning Framework
  User Guide 
 • Test Team Feature Team Guide

Sample and Job Aid
Documents

 • Sample BDD Project Plan, featuring a fictitious company
  archetype named Woodgrove Engineering 
 • Woodgrove Enterprise IT Archetype
 • Woodgrove Business Case Document
 • Woodgrove Business Case Presentation
 • Site Deployment Project Plan
 • Test Feature Team Guide
 • Functional Specification
 • Migration Plan
 • Pilot Plan
 • Risk Template Tool
 • Test Plan
 • Test Specification
 • Test Cases Workbook
 • Training Plan
 • Vision Scope
 • Client Build Requirements
 • Application Knowledge Sheet
 • Communications Plan
 • Network and Workstation Hardware Upgrades
  List 
 • Inventory Template
 • Assessment Template
 • Current State Assessment Template 
 • The 20 Commandments of Software Packaging
 • Macrovision Application Preparation Roadmap
 • MSI Repackaging and Customization Best Practices
  Guide 
 • Macrovision Brochure
 • Office Assessment Template
 • Office Budget Plan
 • Office Communications Plan
 • Office Configuration Plan
 • Office Current
  State
  Assessment Template 
 • Office Distribution Plan
 • Office File Migration Plan
 • Office Functional Specification
 • Office Hardware Upgrades List
 • Office Inventory Template
 • Office Management Plan
 • Office Pilot Plan
 • Office Project Plan
 • Office Risk Template Tool
 • Office Test Plan
 • Office Training Plan
 • Office Vision Plan


Bližšší informace na toto téma získáte na těchto odkazech
(anglicky):

Desktop
Deployment Center

Microsoft
Solution Accelerator for Business Desktop Deployment 

michal zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting