Microsoft Office: Různé verze instalačních médií pro různé distribuční kanály a zákazníky

Microsoft relativně nedávno od Office 2016 změnil způsob distribuce instalačních médií. Současně s tím také změnil typ instalačního engine z MSI (Windows Installer) na Click-to-Run (Office Deployment Tool). Bohužel změny neprovedl okamžitě, což může nepřipravenému správci přinést komplikace. 🙂

Nedávno jsem řešil nasazení Office 2016 pro zákazníka v jednom specifickém scénáři, kdy z důvodů kompatibility jsme nemohli použít Office LTSC 2021, ale museli jsme šáhnout po Office 2016. Během porady jsem zagooglil, přečetl si, že Office 2016 používají Click-to-Run instalační engine a protože instalační balíčky pro Office 2019/365 už mám v malíku, neočekával jsem potíže.

Bohužel praxe byla bolestivější a to z důvodů jedné podstatné maličkosti, při zadávání úkolu jsem nevěděl jaký je distribuční kanál Office a taky především to, že mne nenapadlo tohle prověřovat, jestli existují rozdíly … a rozdíly samozřejmě existují, jinak by to přece byla nuda 🙂

O co tedy šlo? V době přechodu mezi různými instalačními enginy a dalších technologických změn zde byly ze strany Microsoftu provedeny změny, které se aplikovaly postupně časem. A tak se stalo, že zatím co běžné Retail distribuce již využívala deployment engine Click-to-Run (C2R), multilicenční distribuce (Volume License) využívala stále deployment engine Windows Installer (MSI). To se stalo zrovna v Office 2016.

Co to znamená v praxi? Jakou technologii nasazení (deployment) můžete použít, se rozhoduje kromě verze Office také na distribučním kanálu.

 

 

Přehled užívaných technologií pro nasazení (deployment)

Verze Office Retail Volume License
Office/Project/Visio 2013 Windows Installer (MSI) Windows Installer (MSI)
Office/Project/Visio 2016 Click to Run (C2R) Windows Installer (MSI)
Office/Project/Visio 2019 Click to Run (C2R) Click to Run (C2R)
Office/Project/Visio 2021 Click to Run (C2R) Click to Run (C2R)
Office 365/Project Online/Visio Online Click to Run (C2R) Click to Run (C2R)

 

Kde seženu instalační médium pro Office?

Windows Installer (MSI)

Použitá technologie pro nasazení souvisí také s tím, kde máte hledat instalační médium pro Office. V případě, že se jedná o Office užívající Windows Installer (MSI), potřebujete klasické instalační médium ISO ke stažení.

Pokud jste Enterprise zákazník, média jsou ke stažení v portálu VLSC. Pokud Retail zákazník, pak instalační média stáhnete na portálu office.com po přihlášení k účtu Microsoft, nebo po zadání produktového klíče.

 

 

Click to Run (C2R)

V případě, že se bavíme o novějších Office, užívající Click to Run, zde vám poslouží Office Deployment Tools, instalační médium tedy stahujete online prostřednictvím tohoto instalačního engine.

 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting

Nechte vzkaz