Licencování: Nákup použitého software

Jak je to s použitými licencemi, neboli druhotným software? Jsou právně v pořádku? Mám se něčeho obávat?

Jistě jste již zaslechli, že je možné koupit použité licence, neboli druhotný software. Otázkou je, jaká jsou rizika při nákupu a na co byste si měli dát pozor?

 

Právní teorie

V rámci práva Evropské unie, existuje Směrnice 2009/24/ES, kde v článeku 4 a 5 je popis možnosti použitého software a možnosti jej dále prodat.

V podstatě se má za to, že přímým prodejem od výrobce software, distributora, či prodejce na (prvního) koncového zákazníka je vyčerpáno právo výrobce jakkoli ovlivňovat prodej a řešit svoje práva. Pokud se zákazník rozhodne nadále software nepoužívat, může jej prodat dále a výrobce mu to nesmí a nemůže zakazovat. Dokonce nemůže svazovat software s hardware, je tedy možné prodat i OEM licenci.

Podmínkou samozřejmě je, že daný software je určen k prodeji na území Evropské unie. Tím se na tento software vztahují zákony EU.

Zajímavé na tom je, že zatím co vy jako první zákazník musíte dodržovat podmínky OEM licence, včetně vazby software na hardware, se kterým byl software dodaný, v případě nákupu použitého software vlastně něco jako OEM licence již neexistuje.

 

 

Praxe

Výše uvedená teorie byla podpořena rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci UsedSoft GmbH a Oracle International Corp. (ECLI:EU:C:2012:407), které dopadlo ve prospěch prodejce použitých licencí:

 

V případě dalšího prodeje uživatelské licence, který znamená současně další prodej rozmnoženiny počítačového programu stažené z internetové stránky nositele autorského práva, se druhý nabyvatel uvedené licence, jež byla původně udělena prvnímu nabyvateli uvedeným nositelem práva bez časového omezení a výměnou za zaplacení ceny, která měla posledně uvedenému zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě uvedené rozmnoženiny jeho díla, jakož i každý její následný nabyvatel mohou dovolávat vyčerpání práva na rozšiřování stanoveného v čl. 4 odst. 2 této směrnice, a lze tudíž mít za to, že jsou oprávněnými nabyvateli rozmnoženiny počítačového programu ve smyslu čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice a že mají právo na pořízení rozmnoženiny stanovené v posledně uvedeném ustanovení.

 

 

Na co si dát pozor?

Při nákupu použitého software tedy od jeho prodejce požadujte následující:

  • Software je určen pro prodej v EU;
  • Software je časově neomezená licence;
  • Disponujete prohlášením, že původní vlastník (původní vlastníci) již nám prodané licence nevyužívá a nebude využívat;
  • Jste schopni doložit identifikační údaje prvního a všech dalších nabyvatelů v řetězci.

 

Pokud splníte výše uvedené podmínky, splňujete zákonné požadavky pro prokázání legálně nabyté licence.

 

 

Jaké jsou výhody a nevýhody?

Výhodou je bezesporu cena, kdy cena bývá oproti běžné tržní ceně několikanásobně nižší. Pro představu:

  • nová licence Windows 11 Pro stojí cca 3500 Kč,
  • použitá licence Windows 11 Pro stojí cca 1500 Kč.

 

Nevýhodou u použité licence je papírování, kde je nutné si dát pozor na veškerou nutnou dokumentaci, abyste byli schopni prokázat legalitu nabytí vašich licencí.

Nicméně nižší pořizovací cena až o cca 60-70% stojí za zvážení.

 

Odkazy

 

Michal Zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting

Nechte vzkaz